Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Svedectvo

Dňa 6. 12. 2016 sa z milosti Božej uskutočnil evanjelizačný program pre deti v ZŠ Radvaň. Akciu sme pripravili v spolupráci s organizáciou Detská misia a s jej pracovníkom Vladkom Teremom, ktorý deťom hovoril zvesť o Pánovi Ježišovi Kristovi. Aktívne pomáhali manželia Drienovskí, brat farár, Macka Ďurošová.

Mnohí z nás poznajú túto modlitbu, minimálne jej prvé tri slová.

Čaute! Rád by som vám porozprával niečo o svojom živote, o mojom vzťahu s Bohom a podelil sa s vami.

To, že sa blížia Vianoce, nemôžeme prehliadnuť. Na každom kroku sme atakovaní už od začiatku novembra vianočnou výzdobou, vianočnou hudbou, vianočnými ponukami... a - pre nás - vzácne meno Ježiš sa ozýva z každej strany vyslovované bez úcty a zneužívané na reklamu. Ako sa postaviť k toľkej komercii a povrchnosti spájanej s narodením nášho Pána? Môžeme sa rozhodnúť, že svoj nesúhlas vyjadríme tým, že sa odmietneme na takéto Vianoce akokoľvek pripravovať alebo sa môžeme rozhodnúť využiť adventný čas na to, aby sme mu aspoň v našich rodinách dali skutočný zmysel.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 1, 5 Milosť vám a pokoj od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov.