Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Svedectvo

Ak máte doma záhradku, pravdepodobne ste v uplynulých týždňoch siali a sadili rôzne semienka. Každé semienko má v sebe potenciál vyrásť a stať sa rastlinou, ktorá prinesie úrodu alebo potešenie. Tento potenciál vložil do nich Pán Boh – my k tomu nepotrebujeme nič pridávať. Našou úlohou však je starať sa o semienko tak, aby svoj potenciál dosiahlo – aby vyrástlo a prinieslo kvety pre potešenie alebo plody pre úžitok.

Milí čitatelia, poprosím vás prečítať si 1. verš 127. žalmu a z proroka Nehemiáša 6. kapitolu (hlavne Neh 6,15). Následne si dovolím exkurz do môjho raného detstva.

Počas Národného týždňa manželstva sme s Renatkou absolvovali niekoľko výjazdov okolo Slovenska, stretli sme mnohých ľudí a v diskusiách sme boli konfrontovaní otázkami rôzneho typu. A ako to už často býva, tie všeobecnejšie boli ľahšie :-).

„Si šťastný? Ak vieš, že si, naozaj sa tak aj cítiš? A ak nie si a chceš byť, môžeš pre to niečo urobiť?“ Tieto a podobné otázky zamestnávajú ľudstvo od nepamäti... a možno aj teba sa ich už niekto pýtal. Kto by nechcel byť šťastný? Nechcem však nad tým mudrovať, radšej ti poviem, čo pomáha mne, aby som šťastný nielen bol, (veď by bolo trápne priznať, že som nešťastný kresťan, nie? :-) ), ale aby som sa tak aj cítil.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.