Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Svedectvo

Žalm 133,1:   „Hľa,aké dobré,aké milé je to,keď bratia spolu bývajú.

Keď sme začali pred vyše 15-timi rokmi chodiť na Campfest, ani sme nevedeli, že po uplynutí takého dlhého času to neprestane mať pre nás silný význam. Ťažisko týchto výletov sa síce za tie roky posunulo, ale na význame to veľmi neubralo. To ťažisko sa posunulo z budovania seba samým, z budovania spoločenstva mládeže-dorastu na budovanie rodín resp. našich detí. Vždy išlo o to, že na takomto kresťanskom hudobnom festivale sme dostávali od nášho Pána množstvo veľmi vzácnych impulzov, ktoré sme potom trávili. Niektorí v kruhu svojich najbližších, iní sami v modlitbách. Samozrejme by sa dalo písať aj o tom, prečo sme zmenili časom ako cieľ našich výletov Campfest za Semfest, ale to by som tu teraz nechcel rozoberať, takže ak chcete, spýtajte sa ma osobne, rád sa s vami o tom porozprávam :-).

Pred mesiacom začal školský rok a mnohí z nás, ktorí chodíme do školy alebo  máme školopovinné deti, sa asi zhodneme, že po oddychových a príjemne neorganizovaných prázdninových dňoch september prináša množstvo úloh, povinností a organizovania. Ako zladiť školu detí s prácou rodičov, ktoré krúžky sa ešte dajú / je múdre stihnúť a kto tam deti zavedie, kedy je najlepší čas na domáce úlohy a kto s nimi deťom pomôže, ako to všetko zvládnuť bez nervozity a napätia...?

O Izraeli, ako o kolíske troch monoteistických náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu sa popísalo mnoho článkov. Staršie pomenovanie Palestína alebo Svätá zem sa však nevzťahuje iba na terajší Izrael, ale aj na susednú krajinu Jordánsko, kde prebiehali po stáročia starozmluvné aj novozmluvné udalosti.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Židom 13, 20-21 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.