Na zamyslenie

Ak pozorne čítate náš časopis, určite ste si všimli, že v ňom pribudla ďalšia rubrika: Pohľad do misie. Pán Boh položil túto myšlienku na srdce bratovi Urbašíkovi. Hovoril o tom aj na službách Božích pred svojou modlitbou. A mňa poprosil, aby som napísala ďalší článok na tému MISIA.

„Vo všetkých svojich mestách, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, ustanov si sudcov a úradníkov, a tí budú súdiť ľud spravodlivým súdom. Spravodlivosť, len spravodlivosť budeš sledovať.“ ( 5.Moj.16,18 a 20)

„Uver v Pána Ježiša a budeš spasený ty i tvoj dom.“ (Sk 16,24)

Viac než dvesto rokov náš kostolík stojí
- uprostred Radvane, hneď vedľa kaštieľa.
Stavali ho zbožní, pracovití ľudia.
Nemali bohatstva, zato lásky veľa.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.