Na zamyslenie

Táto kniha je ďalším románom v poradí od známej spisovateľky Francine Riversovej. Na rozdiel od predchádzajúcich sa však nedá zaradiť do kategórie „ženský kresťanský román“. Táto kniha nie je prioritne o manželských problémoch alebo hľadaní si partnera. Je to naozaj kniha o zbore. 

Jánovo Zjavenie 

Tento spis možno nájsť aj pod označením Apokalypsa. Toto slovo z gréčtiny sa prekladá aj ako odhalenie- resp. zjavenie. Podobá sa spisom starých prorokov (Daniela, Ezechiela, Izaiáša a ďalších), ale má aj veľa odlišností od nich. Zvláštnosť je nielen v obsahu, ale aj vo forme, lebo ide o videnie, ktoré sa stane v budúcnosti. Starý- živý Ján- mal vízie a na ich základe rozvíjal svoje myšlienky.

Počas Vianoc by bolo najlepšie nestihnúť vyvešať svetielka, nenakúpiť darčeky, odpustiť si vypekanie, vyváranie a vyhnúť sa koledovej atmosfére. Myslíte, že budeme niekedy naozaj ochotní sa toho vzdať, tak ako sa kupec vzdal všetkého čo mal, aby získal perlu (Mt 13, 44-46)?

Chcela by som reagovať na článok uverejnený v Pohľade č. 02/2020 pod názvom Peleš lotrov. Bola som prekvapená jeho obsahom a na skutočnosti v ňom uvádzané mám iný názor. Súvisí to aj s diskusiou o nadchádzajúcich oslavách 200. výročia narodenia evanjelického kňaza Andreja Sládkoviča, pôsobiaceho v našom chráme Božom v Radvani.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.