Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Na zamyslenie

Zlatý vek islamu a ranofeudálna Európa

V 9. storočí pokračuje na dobytých územiach teror voči kresťanom a inovercom. Pred zverstvami a násilnosťami unikajú posledné zbytky perzských zoroastriánov do Indie, kde prežívajú dodnes ako tzv. Pársovia. V Egypte sa búria koptskí sedliaci proti džizji - dani z hlavy, pretože ich ekonomicky ruinuje. Arabi na revoltu odpovedajú pálením kresťanských kostolov a dovtedy ešte slobodných sedliakov predávajú do otroctva. Európu sužujú neprestajné nájazdy arabských dobyvateľov až do polovice 10. storočia. Za prvých 300 rokov existencie islamu museli čeliť Kréta 6, Korzika 7, talianske pobrežie Jadranu 15, Sardínia 17, Lombardia 19, juh Francie 35, jadro Byzancie /dnes Turecko/ 36, Sicília 42 veľkým bojovým stretom. Najviac však trpeli kresťania v španielskych štátoch León, Kastília, Navarra, pretože temer 8 storočí do ukončenia rekonquisty bolo vyplnených neustálym bojom s moslimskou Andalúziou. Do konca 9. storočia je na území terajšieho Španielska zaznamenaných 90 veľkých bitiek. Západná časť Stredozemného mora bola úplne pod arabskou kontrolou, ale práve v tomto období sa na svetovej scéne objavuje nová námorná veľmoc - Vikingovia.

Rast islamského sveta

V minulom čísle Pohľadu som konštatoval nekompatibilitu  našej viery s islamom. Krvou mučeníkov rástlo kresťanstvo tri storočia v neustálom prenasledovaní až do čias Konštantína Veľkého a rozšírilo sa po území celej Rímskej ríše. Ďalšie tri storočia sa dajú charakterizovať ako nenásilná expanzia kresťanstva do susediacich krajín, ale treba zároveň konštatovať, že do učenia nášho Pána preniká v tomto období mnoho ľudských výmyslov, názorov rôznych filozofov či priam bludov z miestneho pohanstva a je silne ovplyvnené cisárskou politikou. Sťahovanie národov rozvrátilo síce európsku časť Rímskeho impéria, ale aj barbarské národy, keď sa usadili, prijímali kresťanstvo. Vo všeobecnom chaose postupne rástla medzi západnými kresťanmi autorita biskupa z Ríma až Siricius v roku 399 sám seba nazval „otec biskup“ .

Dávid a Goliáš. Myslím, že tieto dve mená vedľa seba sú mnohým známe. Dávid - malý a slabý- porazil Goliáša- veľkého a silného. Ako to spravil? Spravil nejaký fígeľ? Prekabátil svojho silného súpera? Použil jed? Kto si tento príbeh pamätá, tak odpoveď už vie, kto si to však nepamätá, nevadí, v tomto článku sa to dozvie.

Milý brat, milá sestra, každý z nás denno-denne používa pri svojej práci nejaké pracovné pomôcky. Maliar používa štetce, murár kelne, programátor klávesnice, kuchárka varešky a tak ďalej a tak ďalej. Dovolím si tvrdiť, že väčšina z nás, ktorí tieto nástroje používame, má medzi nimi aj ten svoj obľúbený, po ktorom siaha najradšej.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.