Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Na zamyslenie

Geopolitika pred a po Moháči.

Pokiaľ iné kráľovské rody a panovníci získavali nové územia tvrdými bojmi, Habsburgovci ich získavali rozumnou a prefíkanou sobášnou politikou. 

Kniha Rút rozpráva príbeh cudzinky, ktorá sa dočkala uznania Izraelitov. Kto si túto knihu prečíta, nebude sa tomu diviť, lebo jej neobyčajný príbeh presahuje nielen bežné správanie sa jednej ženy, ale aj neobyčajné ocenenia, aké vedia ľudia prejaviť. Možno teda konštatovať, že neobyčajný príbeh (navyše príbeh cudzinky), ktorá si vyslúžila neobyčajnú pozornosť do takej miery, že bol zapísaný dokonca do Starej zmluvy. Stručne o situácii a náznak obsahu:

Taká dobrá otázka, no vyžaduje si obšírnu odpoveď. Slovo laický som spomenul hlavne preto, lebo duchovné veci sa budem snažiť opísať logickým spôsobom tak, aby to pochopil aj neveriaci človek.

Častokrát si povzdychneme, ako sa to ten Pán Boh môže na toho a toho zlodeja, veľkopodnikateľa, vraha, mafiána či politika dívať, ako zle robí, ako kradne a všetko mu to prejde a tuto náš sused, ktorý prekonal porážku, má postihnuté dieťa, manželku na invalidnom dôchodku a ktorý ešte aj robotu stratil tento mesiac, to má také ťažké. Taký slušný človek a toľké trápenie má a tamtí si len kradnú a užívajú, sú zdraví a nikto im nič nemôže. Alebo tie vojny, či chudoba vo svete. No kde je tá Božia spravodlivosť?

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 12 Radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.