Na zamyslenie

Inšpirovaný otázkami moderátora, ktoré kládol v jednej relácii náhodne vybratým ľuďom na ulici ohľadom stvorenia, som sa rozhodol, že sa trošku nad touto témou zamyslím. Keďže verím tomu, že Biblia bola napísaná pod vedením Ducha Božieho, považujem ju za hodnoverný zdroj, preto o ničom v nej napísanom, nepochybujem. Ak by som totižto o niečom zapochyboval alebo by som sa napríklad nechal „nalomiť“ tými, ktorí tvrdia, že stáročiami sa tie preklady skomolili, tak potom by celá moja viera v Božiu všemohúcnosť skončila. Veď ak by som zapochyboval čo i len o jedinom slovíčku či veršíku, tak to by som potom mohol zapochybovať aj o ostatných, pretože kto by mi zaručil ich správnosť? Keď teda podľa mudrlantov ani sám Boh nemá páky na to, aby si to ustrážil? Čiže týmto smerom, je nedobré sa vydávať...

„Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť.“ (Lukáš 13,23-24)

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.