Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Na zamyslenie

Pruský kancelár Otto von Bismarck tvrdo realizoval politiku zjednotenia nemeckých krajín v 60. rokoch  19. storočia. Aj  Lamač v Bratislave  bola svedkom  jeho pochodujúcich nezastaviteľných okupačných vojsk v roku 1866. Napoleon III. videl v zjednotení nemeckých štátov ohrozenie záujmov Francie a v roku1870 sa dopustil osudnej chyby, keď vyhlásil Prušiakom vojnu. Počas niekoľkých šarvátok boli francúzske vojská zatlačené do defenzívy a úplnou katastrofou bola bitka pri Sedane, kde bol Napoleon III. zajatý a víťazní Prušiaci si nadiktovali, čo chceli.

Inšpirovaný otázkami moderátora, ktoré kládol v jednej relácii náhodne vybratým ľuďom na ulici ohľadom stvorenia, som sa rozhodol, že sa trošku nad touto témou zamyslím. Keďže verím tomu, že Biblia bola napísaná pod vedením Ducha Božieho, považujem ju za hodnoverný zdroj, preto o ničom v nej napísanom, nepochybujem. Ak by som totižto o niečom zapochyboval alebo by som sa napríklad nechal „nalomiť“ tými, ktorí tvrdia, že stáročiami sa tie preklady skomolili, tak potom by celá moja viera v Božiu všemohúcnosť skončila. Veď ak by som zapochyboval čo i len o jedinom slovíčku či veršíku, tak to by som potom mohol zapochybovať aj o ostatných, pretože kto by mi zaručil ich správnosť? Keď teda podľa mudrlantov ani sám Boh nemá páky na to, aby si to ustrážil? Čiže týmto smerom, je nedobré sa vydávať...

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 3, 20 Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.