Stalo sa

O seniorátnom stretnutí, ktoré sa konalo 12. 09. 2020, sme vedeli, už keď sme pripravovali septembrové číslo Pohľadu, no tým, že sa o skutočnej realizácii malo rozhodnúť deň predtým, teda v piatok 11. 09. na farárskej schôdzi, to asi veľmi jeho propragácii nepomohlo.

Ráno otvorím oči. Najprv jedno a potom druhé. Zrazu mi napadne, že už je pondelok. Jasné, dnes začína biblický tábor. Hneď si pomyslím: „Vďaka Bohu! Amen!“

Ešte pár mesiacov dozadu nik z nás netušil, či to tento rok vyjde a či sa budeme môcť znovu tešiť zo spoločnej dovolenky. Ale Pán sa postaral a my sme mohli vyraziť na rodinný týždňový výlet na Teplý Vrch.

Semfestom zväčša začíname naše každoročné letné prázdniny, pretože býva prvý predĺžený víkend v júli, od štvrtka do nedele. Tešili sme sa na nové miesto, ktoré organizátori ohlásili. Naši mladí sa priebežne počas školského roka povzbudzovali, ako sa tešia na stanovačku na Semfeste, ale naše snívaníčko trochu narušili koronavírusové opatrenia. Sledovali sme správy na oficiálnej stránke, či bude, alebo či nebude náš obľúbený evanjelický stanový festival. Konečné vyjadrenie bolo, že bude, ALE online.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.