Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa

Tento rok to vyzeralo, že budeme musieť hľadať ubytovanie navyše, pretože sa na silvestrovský výlet rodín z nášho zboru prihlásilo deväť rodín, z ktorých bolo možné ubytovať na fare vo Svite iba šesť. Vďaka Bohu sme sa ale nakoniec dohodli a s ukrátením komfortu hlavne manželov, ktorí spali v zborovke na zemi, sme sa nakoniec pomestili. Keď sú veci v Božích rukách, nikdy sa netreba báť.

V našom časopise Pohľad bola na sobotu 15. 10. 2016 pozvánka na turistiku na Donovaly. Čítajte rubriku Kde si „Adam“? na predposlednej strane Pohľadu, aby vám nejaká zaujímavá ponuka neunikla :-).

V piatok 28.10. 2016 sme sa ako vždy v piatok zišli na stretnutí rodiniek v Malachove, ale už o 17:30. Program však bol trochu iný ako zvyčajne. Ako ste mohli počuť aj v oznamoch v kostole, na rodinky bol pozvaný náš pán farár s manželkou, aby nám niečo porozprávali o manželstve podľa ich vlastného uváženia.

Dňa 18.9.2016 sme sa okolo štvrtej poobede zišli v počte okolo 50 ľudí v našom kostole, kde sme začali prvý zborový deň v tomto školskom roku.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.