Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa

A je tu leto a my sme sa už mnohí tešili na letný zborový výlet, ktorý sa z Božej milosti koná každé leto. Tentokrát sme si za našu destináciu zvolili Kokavu, presnejšie chatu Ipeľ v oblasti Kokava Línia (medzi dedinou Látky a Kokavou nad Rimavicou). Na túto chatu sme prišli už po tretíkrát. Minulý rok sme však boli v Bystrej :-). Zišli sme sa tu vďaka Bohu v hojnom počte a v rôznorodej zostave. Bolo nás cca 40 – 45 osôb, z toho asi 20 detí.

V nedeľu 26.6.2016 o 16.00 sa v našom zbore v areáli fary a farskej záhrady konala grilovačka. Zaujímavé pre mňa hneď na začiatok bolo, že na celú nedeľu hlásili prehánky a búrky. Jedna sa prehnala už ráno Nemcami. (Dúfam, že mi odpustíte krátke zamyslenie na úvod :-) ).

„Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy.“ (Ž 23)

V sobotu 20. 6. 2016 sme sa zišli v pomerne hojnom počte na brigáde na fare. Potešiteľné bolo, že najmä muži, pretože naplánovaná bola fyzická práca pri vypratávaní povaly.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 3, 20 Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.