Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa to asi pred mesiacom. V sobotu sme sa vydali na vychádzku smer Sielnica. Pravdu-povediac najprv som nemyslel, že vôbec niekto príde, keďže situácia so šírením Korona vírusu sa začala už pomaly zhoršovať a ľudia si prestali byť istí čo vlastne môžu a čo nemôžu. Nuž zákaz vychádzania ešte neplatil a stretnúť sme sa mohli max. 50-ti, tak sme sa obvolali a okolo druhej sme už boli na mieste.

Nebolo nás možno málo, ale opatrenia sme dodržali. Zaparkovali sme na konci dediny Sielnica a náš smer mal byť hore, stále hore dokopca. Najmladší člen našej výpravy mal niečo vyše dvoch rokov, čo sa prejavilo aj na tom, že sme sa celkom roztiahli. Niektorí šli s malou Lilkou pozadu a niektorí rýchlonohí boli zase niekde vpredu. Ja som ostal úplne vzadu a skoro celú cestu do kopca som hrot našej výpravy nevidel. Sem tam sme mali prestávky, kedy sme sa na chvíľku videli všetci a potom sme sa zase roztrhali.

Na týchto výletoch mám veľmi rád práve ten čas, ktorý môžem stráviť spolu v menších skupinkách a rozprávať sa o veciach bežných, pričom môžem zároveň premýšľať o týchto bežných veciach v kontexte s Božím riadením tohto vesmíru a ľudských životov. Je úžasné, keď vám Pán dá tú možnosť pomocou Ducha svätého skladať črepiny toho ako podivuhodne On koná medzi nami. Častokrát sa potom o týchto Božích veciach rozprávame medzi sebou, čo verím, že tiež buduje každého zúčastneného.

No asi v polovici cesty sme si spravili väčšiu prestávku, kde bol čas na spoločnú fotku, ale aj na spoločnú modlitbu. Brat farár popísal stvorenie a našu zodpovednosť voči nemu z knihy Žalmov, čo bolo povzbudením pre hádam každého zúčastneného. Po tejto zastávke sme sa otočili a už išli iba dole, k autám. 

Určite chcem poďakovať nášmu skvelému Pánovi, Ježišovi Kristovi, za to čo pre nás v ten deň pripravil. On na nás myslí, neustále na nás spočíva jeho oko a my to môžeme vedieť. Ďakujem aj bratom a sestrám, že sa nechali použiť a napriek neistote sa rozhodli tento čas venovať našemu spoločnému stretnutiu a konverzáciám s tým spojenými. Nech je vyvýšené Kristove meno aj nad týmto dňom a vlastne nad každým dňom :-). Buďte požehnaní!

.: Autor: Martin Drienovský          


 

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.