Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

V ten istý deň v popoludňajších hodinách sa uskutočnila ďalšia dlhšie očakávaná udalosť, konfirmácia štyroch dospelých ľudí, ktorí sa rozhodli stať členmi našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Po niekoľkomesačnej príprave osobnou účasťou, ale aj dištančnou formou sa za prítomnosti rodinných príslušníkov uskutočnilo slávnostné a verejné prijatie týchto adeptov do našej cirkvi.

Vyznali, že jedine slovo Božie Starej a Novej zmluvy je základom cirkvi, prameňom viery a pravidlom života. Sľúbili, že zotrvajú v tejto viere a Pána Ježiša Krista budú nasledovať v celom svojom živote. Zároveň prvýkrát pristúpili k sviatosti Večere Pánovej. Zo srdca ďakujeme nášmu Otcovi nebeskému za týchto nových členov našej evanjelickej cirkvi. 

.: Autor: Edita Kroľová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.