Triedenie:
Nové články sú automaticky na začiatku kategórie. Triedenie môže byť zmenené v administrácii.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 12 Radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.