Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

 

Oznamy 2023

 

Vytvorili sme transparentný účet pre každého, kto chce pomôcť. Bude určený prioritne pre núdznych v našom cirkevnom zbore.

SK50 0900 0000 0051 8870 9814

05.12.2022 -- Pridané v sekcii Svedectvá: PrológVzácne jubileumStretnutie presbytérov Michalová. Pridané v sekcii Na zamyslenie: Láska. Pridané v sekcii Stalo sa: Prechádzka na Pleše

06.11.2022 -- Pridané v sekcii Svedectvá: Božie puzzle. Pridané v sekcii Na zamyslenie: Symboly. Pridané v sekcii Stalo sa: Prechádzka na Baláže

03.10.2022 -- Pridané v sekcii Svedectvá: Jordánsko 1., Jordánsko 2.Jordánsko 3.Jordánsko 4.Kto hľadá, nájdeSpomienka na Andreja Braxatorisa SládkovičaS našou mládežou vo Vysokých Tatrách. Pridané v sekcii Na zamyslenie: Spamätaj sa, lebo môže byť neskoro!, Tak je dobrý? Alebo všemohúci?!. Pridané v sekcii Stalo sa: Zo Šachtičiek na Pánsky diel, Deň otvorených dveríSemfest 2022Rodinny výlet Teplý VrchDenný biblický tábor 2022, Prechádzka na Pustý hrad.

01.10.2022 -- Pridané v sekcii Svedectvá: MládežMládež 2Mám svoj plán a na ňom zakladámPomoc na hraniciach. Pridané v sekcii Na zamyslenie: Pravda, aká je?Obmedzenia ničia život!DarShalomNepotrebuješ pomocnú barličku!Ticho. Pridané v sekcii Stalo sa: Jarná prechádzka z Vlkanovej do Hronseku a späťJarná prechádzka nad Fončordou.

07.03.2022 -- Pridané v sekcii O nás: Konvent 2022

 


Služby Božie bývajú vysielané v rádiu Slobodný Vysielač vždy v nedeľu o 9:00.

Živé vysielanie rádia Slobodný vysielač si spustíte TUalebo z horného menu Slobodného vysielača.
Už odvysielané Služby Božie môžete nájsť v časti Online Služby Božie.

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.