Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Na zamyslenie

Moji milí bratia a sestry ( podajte si ďalej ) a takto by ste aj Vy mohli občas poslať niečo čo Vás z B. slova zaujme. Mohla by to byť veľká pomoc pre nás, aby sme medzi svetskými správami dostali niečo aj na osvieženie Ducha. Toto ma napadlo ako začiatočníka pri internete, isten to nenapadlo iba mňa. Poslúžme si.

Ahoj super chlapík alebo super baba!
Vezmi si teraz občiansky preukaz. Pozri sa do neho. Skontroluj si, čo je tam napísané.
Je to správne? Ak áno, tak si vypočítaj svoje roky. Ak sa ti to podarilo tak si odpovedz na otázku: Som už starý alebo mladý?

Krásne ži v časnom živote, rozsievaj lásku kol seba,
putuješ ta, kde sĺz už niet, lásky kde tvojej netreba.

Skôr než začneš reptať na ľudí spomeň si, či si sa náhodou nemodlil, aby si dokázal milovať tých, čo sú ti nepríjemní. Skôr než začneš reptať prečo ti veci nevychádzajú, spomeň si, či si neprosil o vytrvalosť. atď. atď. Spomínaj a začni chváliť Boha, že ťa učí.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Židom 13, 20-21 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.