Počas Vianoc by bolo najlepšie nestihnúť vyvešať svetielka, nenakúpiť darčeky, odpustiť si vypekanie, vyváranie a vyhnúť sa koledovej atmosfére. Myslíte, že budeme niekedy naozaj ochotní sa toho vzdať, tak ako sa kupec vzdal všetkého čo mal, aby získal perlu (Mt 13, 44-46)?

Je mi smutno samej zo seba, keď vidím, ako sa mi mnohé tie prázdne čačky páčia. O aký zachraňujúci príjemný pocit prídeme, keď nebude prekvapenie z darčekov? Pred čím sa zachránime, keď bude všade všetko upratané a načančané? Nič z toho, čo na Vianoce robíme, keď sa tvárime, že oslavujeme Ježišove narodeniny, nám Pán Ježiš, ani Boh Otec, ani Duch neprikázal. Nikde to v Božom Slove nenájdeme. Sú to len naše zbožné výmysly – pobožnostkárstvo (Kol 2, 23) - má to cenu len pre nasýtenie tela. Pane prosím o dokonalú slobodu v mene Ježiš pre dnešok aj každý nový zajtrajšok. Amen.

.: Autor: Evka Drienovská          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.