Ako prispieť zrnkom do mlyna a eurom do cirkevného zboru

Milí bratia a sestry, k napísaniu týchto riadkov som sa odhodlala po rokoch, čo slúžim ako kostolníčka v Cirkevnom zbore Radvaň. Mám, a nielen ja, ale všetci, ktorí sa podieľajú na údržbe kostola a cintorína, rovnaké poznatky a výhrady. Viem, že všetko, čo sa deje v spoločnosti, ale aj v cirkevných spoločenstvách, má určité poriadky a tradície. Na svadbu ideme – tradične nevesta je v bielom a ženích v obleku. Nechýbajú kvety, flitre, srdiečka... No keď to nie je 1kg ryže pred dverami kostola, dá sa to prijať. Ale teraz chcem písať       o pohrebe. Tiež tam patrí primerané oblečenie – to je v poriadku. To, čo ma mrzí, a nielen  mňa, sú kvety. Kopy kvetov. Uvedomujem si, že je to prejav úcty, vďaky a potešenie pre rodinu. Tí, čo odišli – tí to už nevidia, nepoteší ich to. Určite, že blízkych to poteší. Je to ako uznanie, poďakovanie za život a prácu. V kostoloch – aj katolíckych, majú požiadavku odniesť si po skončení obradu všetky kvety. Trvajú na tom aj v krematóriu. Aj my prosíme príbuzných, aby kvety odniesli na hroby. Väčšinou sa tak stane, aj keď sme zažili, že sa príbuzní urazili po takejto našej prosbe. A ďalšia veľmi vážna výhrada sú kvety umelé. Nie je problém dať živé kvety do vázy alebo na hrob – aj tie však treba časom upratať. Ale problém, až nešťastie, sú kytice a vence z umelých kvetov. Tie nezvädnú, tie budú roky trčať v kútoch cintorínov alebo nakopené niekde na zapadnutých a kríkmi zarastených lúkach, tie pretrvajú veky. 

Keď Hospodin ukončil stvoriteľské dielo, uvidel, že to bolo veľmi dobré. (1.M 1, 31): „A Boh videl všetko, čo učinil a hľa, bolo to veľmi dobré.“ (Ž 8, 7): „Urobil si ho Pánom nad dielom svojich rúk.

Vďaka za našu krásnu krajinu. Aj ostatné kúty zemegule majú svoj pôvab. Aký bude za sto – dvesto rokov? (A tu nejde len o tie kvety.) Tým zrnkom do mlyna môžu byť aj cintoríny bez umelých kvetov. Aj odtiaľ ich musíme my vyhadzovať do kontajnera. 

No a to euro? Jeden múdry pán farár vraví: „Vyhodňare, také glúpe, ale miesto kvetov na pohrebe dajú eurá.“ Kto nevie, ako funguje zbor, môže sa pohoršiť. Ale zbor má na fungovanie (kúrenie, vodu, dane, údržbu majetku...) aj toho cintorína len príjem z ofery, občas nejaký milodar. Je aj hrobový poplatok a div sa svete – ročná cirkevná daň 5 EUR na osobu – aj to mnohí neplatia. Toto nie je EKO príspevok, ale prosba o ohľaduplnosť     k Božiemu daru stvorenia.

.: Autor: Gabika Mláková         


 

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.