Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Stalo sa

V nedeľu 17. 11. 2019 sa v našom cirkevnom zbore konala inštalácia zborového farára Mgr. Michala Zajdena, PhD. a zborového dozorcu Mgr. Martina Drienovského. 

Dňa 19. 10. 2019 v sobotu sme si naplánovali prechádzku z Králik ku Gőrgeyho tunelu a späť. Čo sa týka počasia, nakoniec nepršalo, ale po polhodinke pešej chôdze sme sa ocitli v hustej hmle, kvôli ktorej sme nevideli poriadne na pár desiatok metrov dopredu. No ale pekne po poriadku.

Jedno sobotné ráno sme sa všetci (tí, ktorí chceli a mohli) stretli na obvyklom mieste pred Základnou školou v Radvani. Cieľ bol Majer „Aladár“, ktorý sa týči nad dedinou Sebedín - Bečov.

Leto je v plnom prúde a my sa znovu balíme :-). Tentokrát sa chystáme na letný rodinný tábor, čo organizuje náš cirkevný zbor už dlhé roky. Toto leto je naším cieľom Teplý vrch v okrese Rimavská Sobota. V dedine Teplý Vrch sa nachádza najteplejšia vodná nádrž na Slovensku s rovnomenným názvom Teplý vrch – len sa píše s malým v. Ja osobne som sa tam veľmi tešila, pretože leto sa mi vždy spája s vodou. A priznám sa, že vo Veľkom Slavkove v Tatrách, kde sme boli minulý rok v lete, mi voda trochu chýbala. Ale aj tak aj tam bolo perfektne, pretože sme tam boli spolu ako jedna veľká Božia rodina. Veď ako sa píše v Božom slove: „Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život naveky.“ Žalm 133: 1, 3. 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.