Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Semfestom zväčša začíname naše každoročné letné prázdniny, pretože býva prvý predĺžený víkend v júli, od štvrtka do nedele. Tešili sme sa na nové miesto, ktoré organizátori ohlásili. Naši mladí sa priebežne počas školského roka povzbudzovali, ako sa tešia na stanovačku na Semfeste, ale naše snívaníčko trochu narušili koronavírusové opatrenia. Sledovali sme správy na oficiálnej stránke, či bude, alebo či nebude náš obľúbený evanjelický stanový festival. Konečné vyjadrenie bolo, že bude, ALE online.

Sedieť doma pod strechou sám a pred monitorom? To nie je až také lákavé. Potom prišiel nápad urobiť si súkromný festival aj so stanovačkou na záhrade. Návrhy boli rôzne a nakoniec sme uznali za najreálnejšie stretnúť sa v Malachove, v zborovom dome, pri ktorom sa rozložia stany, bude romantika pri ohníku a zvýši sa aj štandard – kamenné WC, sprcha a kuchyňa. S vysielaním tiež nebol problém, lebo je tam veľká zborová sieň, kde bývajú Služby Božie.

Tento festival je koncipovaný pre mladých, ale nielen. Organizátori vždy myslia aj na celé rodiny, takže je program pre deti, tínedžerov a aj pre rodičov. Rovnako to bolo aj v tomto online prevedení. Hlavná téma bola – Som, ktorý som. Ráno sme začínali detským nakopnutím – programom pre deti a ich rodičov (tí sa budievajú prví) pripraveným bábkou LIENKOU Z HYBE. Potom sme už všetci po raňajkách spolu trávili čas pri chválospevoch a Božom Slove pripravenom na verše z Biblie:

Ja som chlieb života – piatok, Ja som cesta, pravda i život – sobota. Kto ešte vládal, zostal sledovať semináre, svedectvá, koncerty alebo biblické štúdium. Dohodli sme sa, že tínedžeri majú účasť na teen-programe povinnú. Pomedzi to sme si boli zahrať futbal na malachovskom futbalovom ihrisku, osviežovali sa nanukmi, aj sme si čo-to uvarili, zahrali volejbal, večer sme opekali, spievali s gitarkou a od 19:00 hod. už bol detský program – večerníček a o 19:30 hod. hlavný program. Oslovení rečníci pokračovali v hlavnej téme – Ja som vzkriesenie a život – štvrtok, Ja som svetlo sveta – piatok a Ja som dvere – sobota. Festival bol pripravený na štyri dni, ale my sme sa v sobotu večer už pobalili a vrátili domov, aby sme nedeľné Služby Božie mohli stráviť v našom kostolíku v Radvani.

Pán Boh nás rád privádza na nové chodníky, ešte nevychodené, aby sme sa mohli viac spoliehať na Jeho vedenie ako na svoje skúsenosti. Takže ďakujeme a chválime Ho aj za túto novú skúsenosť, ktorú nám pripravil. Nech Jeho požehnanie spočinie na služobníkoch, ktorí vydali svoje talenty a nechali sa použiť na prípravu tohto festivalu.

.: Autor: Evka Drienovská          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.