Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Párty je slovo, ktoré sa vo všeobecnosti asi nedáva do priamej súvislosti s kresťanstvom. Ľudia väčšinou vidia veriacich ako vážnych ľudí, ktorí chodia do kostola a ani sa z toho veľmi neradujú alebo to na nich aspoň vôbec nevidno. Párty je podľa tohto sveta definovaná ako stretnutie ľudí s cieľom socializovať sa, alebo inak povedané, s cieľom zblížiť sa.

Z tohto mi vyplýva, že cirkev asi nie je všeobecne vnímaná ako skupina ľudí, ktorí majú záujem o bližšie spoznanie sa. Je to ale úplne pomýlené vnímanie, ktoré zrejme súvisí s tým, ako to vyzerá zvonku. My ale vieme, že zmysel nášho stretávania sa je predsa práve v tom, aby sme spoločne spoznávali Boha a aj seba navzájom. Sme predsa telo Kristovo, a preto nemôžeme žiť ako skupina jeho izolovaných údov. Asi by to nefungovalo ani v biologickom zmysle, ale ani asi v tom duchovnom.

Párty je teda zhromaždenie ľudí, ktoré sa navzájom poznáva. Pre nás ako kresťanov je takéto stretnutie ešte za istých podmienok doplnené prítomnosťou Kráľa kráľov a Pána pánov, a to je predsa obrovský dôvod sa z toho tešiť a takéto stretnutia pripravovať, no nie?

Kedysi sme párty organizovali častejšie, ale postupne, ako pribúdali iné povinnosti v zbore, sa vytratili. Tento mesiac sme povolali nové sily z radov našich dorasťákov a nakoniec sa to z Božej milosti podarilo. Do organizácie párty sa vložil Samko aj so sestrou Sárkou a potom ešte Terezka a Ninka, všetci sú to dorasťáci z nášho zboru. Bola to pre nich veľká výzva, pretože okrem hrania na gitare a malej pomoci to mali zvládnuť úplne sami. A aj sa stalo. Ninka s Terezkou sa postarali o občerstvenie, Sárka si zobrala na starosti jednu skupinu a Samko riešil výklad Slova a moderovanie celej akcie. Nakoniec prišiel aj kopec detí vo veku 4-11 rokov a našim dorasťákom sa tiež veľmi páčilo. Je to pre nich super skúsenosť, za ktorú môžeme my všetci starší len ďakovať, pretože môžeme vidieť, ako nám v zbore rastú noví služobníci, noví horlivci. 

Téma bola o talentoch. Najprv Samko vo svojom výklade priblížil deťom podobenstvo o talentoch, ktoré je napísané v Mt 25, 14-30. Potom sa deti rozdelili do skupín podľa toho, čo si myslia, aký talent majú. V skupinách postupne nacvičili alebo pripravili nejaký výsledok svojho snaženia, ktorý potom prezentovali pred ostatnými. V skupine športu deti pripravili ukážku veže, kde sa postupne od najväčších po najmenších poukladali na seba. Tí starší z tejto skupiny ešte nakoniec dodali špeciálnu formáciu „iba nohy“, kde si ležali navzájom na nohách a potom sa spolu točili. Po ukážkach boli všetci zapojení do hľadania spôsobov, ako by sa dalo práve týmto talentom poslúžiť Bohu. Rovnako aj druhá skupina tvorivých ručičiek prišla s rôznymi kresbami a vyfarbenými omaľovánkami. Posledná tretia skupina spoločne v časti varenie pripravila ovocný tanier pre všetkých a ovocný šalátik aj s prestieraním. Rovnako sa rozprúdila debata o tom, ako by sa dal tento talent použiť pre Pána. Nasledovalo spoločné učenie sa veršíka a všetko zakončil kvíz, v ktorom nikto neprehral. Deti dostali na začiatku malé vystrihnuté peniažky - akože talenty - a potom ich museli postupne vsadiť na otázky, ktoré dostali. Cieľom však bolo minúť všetky talenty a aspoň jednu otázku zodpovedať správne, čo sa podarilo obidvom družstvám.

Pán Boh sa postaral o super čas, ktorý sme mohli mať spoločne a verím, že okrem zážitkov si mohli všetci zúčastnení odniesť aj poučenie, ktoré sa za tým všetkým skrývalo: Pán Boh ti dal určite nejaký talent, tak nezáviď druhému ten jeho a pracuj na tom svojom, aby si ho použil čo najviac na budovanie Božieho kráľovstva. Nezáleží koľko talentov si dostal, ale či si použil všetky pre Pána. Nech sa tak stane ako v ich, tak aj v našich životoch. Je to naša zodpovednosť od Pána a každého čaká odplata. AMEN!

 

.: Autor: Martin Drienovský         


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 146, 1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem; a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.