V našom radvanskom evanjelickom kostolíku sme si v novembri pripomenuli krásne životné jubileum dlhoročnej kostolníčky a členky spevokolu sestry Anny Snopkovej, ktorá sa 13.11. dožila z Božej milosti 100 rokov. Boli sme veľmi radi, že po dlhom čase sme ju mohli privítať medzi nami bratmi a sestrami, ktorí ju majú radi, ktorí na ňu nezabúdajú, a pre ktorých je vzorom usilovnosti a poctivej práce. Vídavali sme ju pracovať vždy s úsmevom na tvári a ten úsmev rozdávala a dodnes rozdáva všetkým okolo seba. Keď som na stránkach Facebooku uverejnila o tejto udalosti krátku informáciu, „roztrhlo sa vrece“ plné gratulácií a spomienok na tetu Anku aj od ďalších ľudí z Radvane, ktorí ju poznajú, ba aj od niektorých evanjelických farárov. Gratulácií bolo vyše 200 a keďže ona sama ich na internete pravdepodobne nevidela, vyberám z toho množstva aspoň niektoré, keďže náš časopis Pohľad si vždy rada prečíta: 

- Všetko najlepšie teta Anka ku krásnemu životnému jubileu prajem a hlavne zdravie, šťastie.

- Veľká gratulácia, pani Anka, nech Vám zdravie slúži ešte veľa rokov.

- Z celého srdca gratulujem a tete Anke prajem pevné zdravie.

- Veľa zdravia a pohody. Tetu poznám dlhé roky. 

- Prajem ešte veľa zdravíčka. Do toho kostolíka som sa nachodilááá.

- Jej, to je krásny vek. Pozdravujeme tetu a prajeme veľa zdravíčka. 

- Prajem veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.

- Nádherný vek, gratulujem a veľa zdravíčka prajem!

- Sestra Daniela Hroncová-Faklová napísala: 

Celé detstvo a mladosť sme prežili v blízkosti, susedstve s pani Snopkovou. Bola, a i zostala, osobnosť starej Radvane, Hradskej, nášho ev. kostola, farského dvora, spevokolu, cirkevného zboru. K tomu štyri deti, našich rovesníkov, veľmi skromné bývanie... Keď na ňu pozerám, nič sa nezmenila, ani vysoký vek ju nepoznačil, srdečnosť vo výraze, úsmev a veľa lásky ku svojmu okoliu, k blízkym. Nikdy na Vás, teta Snopková nezabudneme. Stali ste sa - ešte za života - legendou, ktorá potvrdzuje, že Viera, Láska a Nádej živí bystrého, nestarnúceho ducha. Požehnaný Čas Vášho života. Nech Vás Pán Boh požehnáva a odmeňuje POKOJOM. 

My radvanskí evanjelici sa pripájame aj k týmto gratuláciám a blahoželáme našej „tete“ Aničke Snopkovej ku krásnemu životnému jubileu. Ďakujeme Pánu Bohu za ňu a veríme, ak jej zdravie dovolí, že sa s ňou ešte viackrát stretneme v našom a jej milovanom kostolíku. Nech Vás, teta Anka, aj naďalej Pán Boh žehná a ochraňuje!

.: Autor: Ľubomíra Slobodová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 1, 5 Milosť vám a pokoj od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov.