Drahí bratia a sestry, volám sa Vlado. Pochádzam z evanjelickej rodiny a môj prvý dotyk s Bohom som zažil pri konfirmácii, ale celé roky zostal Boh pre mňa záhadou.  Nedeľné, občasné návštevy bohoslužieb, vrátane sviatkov, sa stali  len t r a d í c i o u.

Mám za sebou pestrý život, mnoho úspechov aj pádov v tomto svete plnom zvratov, skúseností a zážitkov, ale bez Boha. V deväťdesiatych rokoch som dostal túžbu spoznať BOHA osobne v Jeho láske a obeti pre spásu a večný život. V tradičných cirkvách (aj v evanj. cirkvi) sa v tom čase o daroch Ducha Svätého a Jeho prítomnosti nekázalo ani nehovorilo. Bez urážky - o znovuzrodení nehovoriac. Odišiel som do „letničnej cirkvi“, kde som absolvoval trojročnú biblickú školu a 24 rokov života plného evanjelia. Táto ma napĺňala poznaním podstaty kresťanstva prvej cirkvi podľa Biblie, Skutkov apoštolov, podľa Evanjelia Marka 16, 15-20, ďalších evanjelistov a pisateľov Listov, vrátane apoštola Pavla. Praktická služba bola poslaním činiť vôľu Pána Ježiša Krista. Prvé zvestovanie evanjelia bolo mojej manželke, ktorá ma sprevádza spoločným životom už 47 rokov v osobnom aj kresťanskom živote, vo viere aj v cirkvi. Predovšetkým jej ďakujem za porozumenie a podporu aj svojimi modlitbami pri mojich misiách v službe pre evanjelium. Z evanjelika sa zo mňa stal charizmatický evanjeliár. „Pútnik“ s evanjeliom Ježiša Krista. Milujem nášho Pána a chcel som Mu slúžiť. Tak som mal možnosť misie doma aj v zahraničí. Divy, znamenia a uzdravenia nie sú len minulosťou v Biblii, lebo Pán Ježiš hovorí: JA som ten istý, včera, dnes i naveky. AMEN. Toto nie sú frázy. To sú mnohé svedectvá, ku ktorým sa priznával Boh. Chcem vám popísať jedno prežité  osobné svedectvo o Božej ochrane pri lete do Birminghamu (Anglicko) z Bratislavy v r. 2015. Pri odlete z Bratislavy bolo zamračené počasie, let bol bezproblémový až po Francúzsko. Letel so mnou jeden brat a študent teológie Michal. Nad Francúzskom sme vleteli do veľkej búrky a naše lietadlo s mnohými otrasmi padalo a stúpalo späť do svojej letovej výšky. Intenzita búrky sa stupňovala nad morom ešte viac, sprevádzaná nebezpečnými bleskami. V jednom momente nás zasiahol veľký blesk, sprevádzaný ohlušujúcim zvukom. Pri okne, kde som sedel, bolo zvonku vidieť veľkú ohnivú žiaru, a to po oboch stranách lietadla. Zároveň sme v turbulencii prudko padali, podľa pocitu niekoľko sto metrov (srdce až v hrdle). Moja myseľ bez možnosti hlasu kričala na Pána Ježiša. Lietadlo prestalo padať a začalo znova prudko stúpať na svoju letovú výšku. V lietadle všetci zanemeli, vrátane môjho spoluslužobníka. Nato som ho oslovil: „Michal, neboj sa, keď nás Boh poslal do Birminghamu, tak On sa aj v tejto situácii o nás postará. Už  kvôli našej misii sa bezpečne dostaneme tam, kde nás posiela zvestovať evanjelium, kázať a uzdravovať v mene Ježiša Krista.“ Hlasnou modlitbou s prosbou o záchranu, bezpečný let a pokoj spolucestujúcich sme pokračovali v lete. Búrka pokračovala až na cieľové letisko. V očakávaní pristátia asi 70 - 100 metrov nad pristávacou dráhou lietadlo na naše veľké prekvapenie začalo prudko stúpať. Znova som dal hlasnú výzvu na modlitby pre bezpečné pristátie. Môžem sa len domnievať, že zlyhalo vysúvanie podvozku z dôvodu úderu blesku. Po štyridsiatich minútach krúživého letu sa podarilo s ťažkosťami pristáť, pretože lietadlo dosadlo mierne skrížené, čo hrozilo haváriou na dráhe. Kolíziu sa podarilo pilotovi zvládnuť, verím, že s našimi vypočutými modlitbami, lebo Boh bol s nami. Veľavravné ďakovné pohľady spolucestujúcich v lietadle potvrdzovali, že modlitba s plnou dôverou nášmu Pánovi je tá : Cesta, Pravda i Život .

Aj naša misia a pobyt v Birminghame medzi Rómami zo Slovenska aj z Čiech bola plná Božej milosti a milosrdenstva, ale o tom možno nabudúce. H a l e l u j a! V jednote Ducha a zväzku pokoja slúžme si navzájom a buďme si oporou jedni druhým, aby radosť Pánova bola našou silou aj v našom zbore evanjelickej cirkvi - Radvaň. Modlime sa spoločne za vodcov cirkvi a biskupov, aby kráčali vo svetle pravdy, bázni pred Bohom a pokore aj v týchto pohnutých časoch. „Jedni druhých bremená nesme, lebo tak naplníme zákon Kristov“, ako nám to hovorí Pavol v Liste Galaťanom 6, 2. Buďte požehnaní, bratia a sestry v Kristu Ježiši, našom Pánovi. A M E N.

.: Autor: Vladimír Lamper          


 

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 146, 1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem; a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.