Svedectvo

Túžba po harmónii vo vzťahoch je ukrytá hlboko v našom vnútri. Priali by sme si vzťahy bez napätí, nedorozumení, konfliktov a problémov. No keďže sme poznačení hriechom, často nás rozdielne pohľady, očakávania a predstavy privedú ku konfliktom. Konflikty môžu do blízkych vzťahov priniesť boľavé rozdelenie. V rodine (a nielen v nej) je tak mnoho príležitostí, kde sa do konfliktu môžeme dostať – môžeme mať rôzne predstavy o tom, na čo minúť ušetrené peniaze, ako tráviť voľný čas, čo deťom dovoliť a čo nie, koľko času tráviť na sociálnych sieťach či počítači, aké jedlo by malo byť na našom tanieri... Je naozaj nevyhnutné, aby konflikty priniesli bolesť a rozdelenie alebo môžeme urobiť niečo pre to, aby sme prežívali blízkosť a lásku aj napriek rozdielnym pohľadom a konfliktným situáciám?

„Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Písmo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený.“ (Rim 10, 8 – 11)

Keď sa stretnete s nejakým vaším dobrým známym – o čom sa s ním zdieľate? Častokrát je to o tom, čo sa vám práve podarilo, či darí (pokiaľ nie ste typický frfľoš, ktorý všade vidí len to, čo nefunguje a ako by to ostatní mali robiť lepšie – to ale nepredpokladám).

Keď hovoríme o tom, že sa chceme naučiť dobre komunikovať, často sa nám ako prvé vybaví, že to znamená naučiť sa zrozumiteľne a vhodne vyjadrovať, čo si myslíme, alebo čo máme na srdci. No dobrá komunikácia má 2 strany – rozprávanie aj počúvanie. Ani bez jednej z týchto strán nebudeme komunikovať efektívne. Pozrime sa dnes na zdanlivo jednoduchšiu, no často prehliadanú časť komunikácie – počúvanie.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Ján 1, 9 Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, a by nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.