Svedectvo

(Aj dnes nadväzujeme na predchádzajúce témy 1 a 2). Spoločnosť nám tvrdí, že naše najhlbšie túžby sú tie najlepšie.

Motivuje nás, že ak chceme nájsť sami seba máme sa zamyslieť, čo by sme v živote chceli zažiť, dosiahnuť, vidieť a mať. Vedie nás, aby sme si to niekde zapísali a v živote vynaložili všetku snahu, aby sme to dosiahli. Podriadili svoj život pod tieto svoje túžby. Naplnili ich, a našli tak samých seba a skutočnú plnosť života, ktorú sme hľadali. Nikdy si to nemáme nechať nikým rozhovoriť. Máme sa držať svojich vlastných plánov a cieľov. Inšpirovať nás má, že na to máme!

Mládež vznikla na môj podnet, lebo som pociťoval, že na doraste už pre mňa prestáva byť miesto a už som ani nemal záujem tam chodiť. Zároveň sa mi dorast krížil s volejbalovým tréningom, kam som chcel chodiť, ale kvôli dorastu sa mi nedalo. Po dlhom premýšľaní som prišiel za ocinom s konceptom mládeže, ktorý tu už bol, ale v podstate vymrel. Nejaký čas som sa o tomto nápade s ocinom rozprával a vylaďovali sme všetky detaily, aby sme boli obidvaja spokojní. Ocino mi však dal podmienku, že musím absolvovať kurz pre výučbu detí, ktorý organizuje Detská misia.

Mamina s ocinom mne a mojim sestrám často rozprávali o tom, ako chodili na mládež, keď boli v mojom veku. Preto keď Maťo Drienovský navrhol, že by sme aj my mohli mať tú svoju, veľmi som sa potešila.

Nedávno sa začalo v našom zbore organizovať stretnutie mládeže. Ja som dovtedy chodila len na Dorast, ale to nebolo také, že sa tam teším. Očakávalo sa to odo mňa. Keď som mala chuť, tak som sa tešila a keď som nemala náladu, tak som tam išla z donútenia a to ma vôbec nebavilo.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.