Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Poniektorí sme si ešte ani nestihli vybaliť veci zo SEM-festu a už sme balili opäť...Tento raz to bol výlet rodiniek. V dňoch 11.-16.7.2022 sa uskutočnil rodinný výlet nášho cirkevného zboru na Teplom vrchu. Zúčastnilo sa ho cca 20 dospelých a 25 detí spolu s bratom farárom a jeho pani manželkou Dankou.

Tie počty sa priebežne menili, pretože niektorí museli skôr odísť, niektorí nemohli skôr prísť. Ale to podstatné, zišli sme sa na tomto vrchu ako jedna veľká Božia rodina, ktorá túžila po oddychu a po duchovnom pokrme. 

Ubytovaní sme boli v Penzióne Drieňok a tí, ktorí na letné výlety s rodinkami už chodíte, určite už toto miesto dobre poznáte. Ponúka veľa možností na oddych a pookriatie. Pre naše duchovné i voľnočasové aktivity sme využívali nielen vnútorné priestory penziónu, ale aj vonkajšie futbalové a volejbalové ihriská. Stalo sa už chlapskou rutinou, že každý večer o 19.h si chalani na hodinku zahrali futbal. Tí najmladší, Simčo a Matejko to odpozorovali a pokúšali sa tiež v tom čase aspoň na chvíľku zakopať do lopty na chodníku, ktorý bol povedľa futbalového ihriska. 

Počas celého výletu sme mali pekné počasie. Svietilo slniečko i pofukoval vietor. Čo sa týka vody a plávania, v prvé dni bolo veterno i voda nebola veľmi teplá. Niektorí odvážlivci vošli do nej aj napriek tomu už v prvý deň, tí ostatní naberali odvahu postupom dní. Najviac sme si to kúpanie spolu užili asi až v piatok a v sobotu, kedy sa deťúrence mali možnosť okrem plávania aj do sýtosti popaddleboardovať. 

Robili sme si aj malé výlety. V jedno dopoludnie sme sa skoro všetci vybrali na výlet do rozprávkovej dedinky Drienčany. Sprevádzal nás miestny chlapec z dediny, ktorý nám poukazoval zákutia tohto kraja. Previedol nás lesom, ukázal nám jaskyňu, kde žije veľké množstvo netopierov. Navštívili sme aj okolie fary, kde pôsobil Pavol Dobšinský takmer 24 rokov. Nachádzajú sa tam slnečné hodiny, labyrint i rôzne vyrezávané postavičky z dreva. 

Výborným nápadom bolo priniesť si so sebou bicykle. Tento kraj je na to ako stvorený a niektorí si to skutočne užili naplno. Celkom spontánne sa v jedno dopoludnie pozbierala malá skupinka ľudí a v sprievode Mirka Ďuroša si pozrela aj z tejto persperktívy okolie Teplého Vrchu a priľahlých dediniek. 

Keďže sa Teplý Vrch nachádza neďaleko maďarských hraníc, využila to rodinka Stachovcov aj s bratom farárom a urobili si výlet do kúpeľného a historického mesta Eger.

Ale náš výlet nebol zameraný len na telesný pôžitky, ale aj na duchovný rast. Už prvý večer sme započali náš výlet modlitbami, chválami a slovom, ktoré viedol Maťo. Vyprosili sme tak požehnanie pre celý výlet a povedali sme si pár organizačných pokynov. Každé ráno sme sa stretávali spoločne pri chválach a modlitbách, a potom sme sa rozdelili na dve skupiny a to dospelákov a dorasťákov s deťmi. 

Ústrednou témou tohto výletu pre dospelých bolo Stretnutie s Ježišom. Témy boli podľa obsahu rôznorodé, i keď jedinečné: Ježiš a Nikodém, Ježiš a bohatý mládenec, Ježiš a chorý pri jazere Betezde, Stretnutie Ježiša so Šimonom a Ondrejom. 

Stretnutie s Ježišom mení človeka. Mení jeho charakter, mení jeho hodnoty, mení jeho vzťah k ľuďom aj pohľad na nich. Kto sa stretol s Ježišom, zabúda na seba a necháva sa viesť Duchom Svätým. Snaží sa riadiť Kristovým učením. A to je to podstatné, toto je ten magnet, ktorý priťahuje a zároveň ovplyvňuje naše okolie. Preto snažme sa byť dobrými svedkami stretnutia s Ním. 

Témy pre deti a mládež mali Maťo a Gabo. Mne osobne sa výber tém páčil. Niektoré z nich boli: Pokúšanie Ježiša na púšti, Kána Galilejská, Ukrižovanie a Vzkriesenie Ježiša. Deti a dorasťáci mali možnosť počuť tú najkrajšiu zvesť, a to, že Ježiš zomrel na kríži za nás, aby nám hriechy odpustil a nás zachránil.

Tí, ktorí radi piesňami chvália Pána Boha a radi spievajú si našli na tomto výlete tiež svoj čas a svoje miesto. Každý večer sme sa stretávali s Maťom, ktorý chvály viedol v spoločenskej miestnosti. Tam sme spoločne chválili Pána Boha. Dokonca sme mali aj návštevu a zaspievali sme si nejaké piesne nielen po slovensky, ale aj po anglicky, nemecky a dokonca ukrajinsky. 

Na Teplý vrch sa prisťahovali dve mamičky, Ukrajinky s deťmi, ktoré si mohli takto svoje dlhé večere obohatiť a skrátiť. Jedna z mamičiek nám prezradila, že viedla chvály u nich doma v cirkevnom zbore. 

Kto mal chuť sa modliť, aj pre tých tu bol priestor. Večer v čase chvál a niekedy aj po nich, sa stretlo pár ľudí spolu s Peťom a mohli sa modliť. Modlili sa za veci, ktoré ich trápia, s ktorými bojujú. Vyprosovali od Pána Boha silu a múdrosť. Ale aj ďakovali za všetko v ich životoch. Za to čo majú, za čo prežívajú, s čím sa stretávajú a čo žijú. 

Prežili sme z Božej milosti šesť krásnych, požehnaných dni v malebnom prostredí Malohontu. Pán Boh nás mnohým veciam vyučoval ale aj vo veľa veciach usvedčil. Mohli sme tu budovať nové priateľstvá, zdieľať sa navzájom, povzbudzovať, ale aj zasmiať. A za to všetko patrí veľké ĎAKUJEM nášmu nebeskému Otcovi, ktorý nás ochraňoval a starostlivo sa o nás staral. 

Verím, že ak Pán Boh dá, stretneme sa takto spoločne opäť o rok!

.: Autor: Slávka Dobrotová          

Fotografie


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.