Bratia a sestry, chcel by som sa s Vami podeliť o nejaké svedectvá, malé veci, ktoré mi Boh dal v poslednom čase do života.

Božia radosť

Vieme, že svetská radosť je krátka, ale Božia radosť je jej opakom. Keď som sa raz na dovolenke kúpal v mori, mame som hovoril,  aký som šťastný, že  mám Pána Boha  a pomáha mi. Akonáhle som to vyslovil, naplnila ma taká neskutočná radosť, že by som skákal až do neba.

Pán prsteňov (film)

Tento film pravdepodobne väčšina z vás pozná. Mne Boh dal do hlavy, zjavil mi inú verziu – podobenstvo. Stručne poviem o čom je ten film. Ide v ňom o to, že existuje jeden prsteň, ktorý ovláda ľudí a mení ich na zlé prízraky a nik mu nevie odolať. Prsteň ukul strašný Sauron. Jediná možnosť je odniesť prsteň  tam, kde bol ukovaný a tak ho zničiť. Podujal sa na to Hobit Frodo a pomáhal mu jeho priateľ Sam. Mne to Boh ukázal takto: Sauron je Diabol, ktorý nás pokúša skrze našu hriešnosť – prsteň. My sme ako ten Frodo, ktorý musel niesť to ťažké bremeno. Našťastie ho nemusíme niesť samy, máme spojenca, Pána Ježiša – Sam z nášho príbehu. Ak chceme prísť do Božieho kráľovstva, musíme zničiť prsteň, čiže zbaviť sa našich hriechov.

Božia pomoc

Chodím do školy ako každé normálne dieťa. Takže mávam testy, skúšanie a dostávam známky. Minulý školský rok mi nevychádzala dobrá známka z geografie. Nemal som však takú smelosť prihlásiť sa, aby som si ju opravil. Telefonoval som aj s mamou, ale nič sa nezmenilo, stále som sa bál a váhal. Potom mi mama napísala takúto esemesku: „Pán Boh ti dá odvahu a pomôže ti“. Som presvedčený, že napísať to, jej dal na srdce samotný Boh. Lebo, keď som si to prečítal, ani neviem ako som sa dostal pred dvere kabinetu, ako keby ma tam Boh dotlačil. Dal som ešte krátku modlitbu a zaklopal som. Pán učiteľ bol veľmi milý a dal mi 2 ľahké úlohy na vylepšenie známky. To som hravo zvládol a vďaka Bohu som mal potom na vysvedčení jednotku.

.: Autor: Filip Joel Heinrich          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 1, 5 Milosť vám a pokoj od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov.