Mládež vznikla na môj podnet, lebo som pociťoval, že na doraste už pre mňa prestáva byť miesto a už som ani nemal záujem tam chodiť. Zároveň sa mi dorast krížil s volejbalovým tréningom, kam som chcel chodiť, ale kvôli dorastu sa mi nedalo. Po dlhom premýšľaní som prišiel za ocinom s konceptom mládeže, ktorý tu už bol, ale v podstate vymrel. Nejaký čas som sa o tomto nápade s ocinom rozprával a vylaďovali sme všetky detaily, aby sme boli obidvaja spokojní. Ocino mi však dal podmienku, že musím absolvovať kurz pre výučbu detí, ktorý organizuje Detská misia.

Počas toho, ako som sa chystal na tento kurz, som sa o tom rozprával s mojim spolužiakom Matúšom Tuhárskym, ktorý sa po nejakom čase tiež rozhodol absolvovať so mnou tento kurz. S Matúšom som tiež prebral moje predstavy o mládeži a dospeli sme k záveru, že sú podobné. Ešte pred kurzom som sa s Matúšom dohodol, že mládeže budeme viesť spolu a budeme si na ne aj sami pripravovať slovo. Na kurze v Detskej misii nám vysvetlili, ako sa pripravovať na slovo, ale aj ako pracovať s ľuďmi počas slova a aktivít.

Počas kurzu sme sa s Matúšom priebežne rozprávali o mládežiach a dolaďovali detaily, ako presný čas, o koľkej sa bude začínať, či to bude v piatok, alebo v sobotu, ako poriešime piesne a pod.

Po dokončení tohto kurzu sme si dali ešte týždeň na prípravu prvej mládeže v našej réžii. Prvá intenzívna príprava nám trvala skoro dve hodiny. Počas tohto času sme sa museli dohodnúť na tom, akým spôsobom budeme prezentovať naše slovo. Zhodli sme sa, že to budeme robiť formou prezentácie, ku ktorej budeme hovoriť. Keďže sa ešte nedalo stretnúť priamo na fare, tak boli prvé mládeže cez MS Teams, cez ktorý sa v tom čase okolo začiatku decembra konal aj dorast a rodinky.

Na prvej mládeži sme sa stretli deviati. Na tejto mládeži sme vlastne urobili taký „beta test“ - skúšku nášho projektu mládež naostro. Bola to zaujímavá skúsenosť, pripraviť vlastnú mládež, ale povzbudivá. Od prvej mládeže sa nám podarilo dostať stretnutie už aj na faru, kde sme stihli byť zatiaľ len dvakrát. 

Prosím, modlite sa za nás, aby nám Boh dával správne slová do úst a aby sa nám podarilo pritiahnuť nových ľudí do spoločenstva s Bohom a s nami.

.: Autor: Samuel Drienovský          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.