Dnes sľúbil som Ti, Jezu, drahý Pane,
že ruku vložím v Tvoje sväté dlane
a dám sa cestou žitia Tebe viesť,
že budeš môj štít, chvála, moja česť.

Ja sľúbil som Ti dobrým byť
a v skúškach žitia zvíťaziť.
Dnes sľúbil som – však zajtra,
keď svet zavolá,
či duša krehká v strachu zvodom odolá?!

Neopusť ma však, Spasiteľu milý,
a podopri v ťažkej zápasu chvíli,
nech v bahno hriechu neklesám,
stoj pri mne, Kriste Pane, sám. 

A keď sa v boji zachovám i zradne,
keď každá moja dobrá snaha padne,
na svedomie zaklop, milostivý Pane,
a vezmi ruku znovu v Tvoje sväté dlane.
Amen.

.: Autor: Anna Moncoľová         

 


Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 12 Radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.