Urobili sme pre vás malý prieskum názorov členov nášho cirkevného zboru na tému Vianoce. Kládli sme im tri otázky o Vianociach a odpovede boli vskutku rôzne. Len si ich preštudujte a myslím, že je nad čím premýšľať. Tak požehnané čítanie.

1. Bez čoho by pre teba neboli Vianoce Vianocami?

- Ja by som si nevedel Vianoce prestaviť bez darčekov, bez jedla a bez rodiny.

- Asi keby neboli, bola by som smutná.

- Bez rodiny.

- Bez darčekov.

- Bez kostola.

- Vianoce by neboli Vianocami, keby sme neboli spolu a keby sme sa potom nestretli s ostatnými.

- Vianoce by pre mňa stratili význam, keby som nemohol ísť na výlet a zároveň nemohol byť hustejšie v spoločenstve, teda častejšie ako obvykle.

- Bez Božieho Slova a bez toho, aby sme sa o tom rozprávali, že sa narodil Spasiteľ.

- Bez ľudí, bez ľudí okolo nás.

- Bez pripomínania si, že Boh vo Svojom pláne záchrany človeka dal, aby sa na svet narodil Jeho Syn Ježiš. Bez zhromaždenia, kde spolu spievame, pripomíname si Božie Slovo a ďakujeme za tieto udalosti.

- Bez Pána Ježiša.

- Vianoce si neviem predstaviť bez návštevy kostola.

- Možno bez toho stresu okolo a nechápania podstaty, ktorú ani ja veľmi nechápem.

- Vianoce by neboli bez Božej lásky k nám hriešnym ľuďom. „Lebo tak Boh miloval svet, že dal Svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto verí v Neho nezahynul, ale mal večný život.“

- Pre mňa sú Vianoce o pohode a pokoji a o dopriatí vecí, ktoré si bežne cez rok nedoprajeme - deťom darčeky a radosť z nich. Vianoce majú svoje kúzlo, keď je napadnutý sneh.

- Pre mňa by neboli Vianoce Vianocami bez služieb Božích a stretnutí s bratmi a sestrami z nášho CZ. Doma bez vianočného stromčeka, čo je celosvetový stáročný symbol Vianoc a samozrejme bez prečítania slova Božieho a modlitby pri vianočnom stole. Veľký bonus k tomu je, keď sa môže stretnúť celá rodina, spolu sa tešiť a s láskou si zaspomínať aj na svojich drahých, ktorí nás predišli do večnosti.

- Bez narodenia Pána Ježiša

 

2. Čo sú Vianoce?

- Štedrovečerná večera. 

- Sú pohanský sviatok. Ale mám ich rád, darčeky, rodina sa zíde, atmosféra.

- Oslavy narodenia Ježiša Krista a teším sa na ne od 1. januára.

- Sviatok, že sa narodil Pán Ježiš.

- Pohanský sviatok, ktorý ľudia oslavujú len pre darčeky a nie pre to, pre čo to vymysleli ľudia. Chceli si pripomenúť, že sa Ježiš narodil. V tejto spoločnosti ľudia zabúdajú, že Ježiš už nie je malé bábätko, ale je to muž,ktorý už zomrel a vstal z mŕtvych.

- Sviatky v roku, kedy sa tešíme na darčeky.

- Oslavujeme tam hlavne to, že sa narodil Pán Ježiš.

- Pripomienka toho, že sa Ježiš narodil.

- Vianoce sú jeden veľký podvod na kresťanoch. Kresťania sa nechali oklamať a ťahajú jarmo s neveriacimi v ich oslave boha mamona a boha telesnosti.

- Asi prekrytie nejakého pohanského sviatku. Boli umelo vytvorené, ale aspoň si pripomíname to, že sa narodil Spasiteľ.

- Kresťanská slávnosť.

- Sviatky pokoja a radosti v kruhu blízkych ľudí v zimnom období.

- Čas pripomínať si Božie pravdy, pretože ľudia majú k nim viac naklonené srdcia. I keď do kostola nezájdu, ale tušia niekde vo svojom svedomí či vedomí, že tie vianočné Božie pravdy sa stali. Čas stretnúť sa s príbuznými.

- Narodeniny Pána Ježiša.

- Na Vianoce si pripomíname narodenie Pána Ježiša - Jeho prvý príchod na tento svet.

- Kresťanský sviatok, ale ja osobne ich neriešim, pretože som ešte nedospel k tomu, aby som sa nejako viac tým zaoberal. Ježiš žije, je Boh a riešim prítomnosť - a nie minulosť... Nejako mi to ešte nedošlo, že majú pre mňa niečo viac znamenať.

- Vianocami si pripomíname prvý, ale aj druhý príchod nášho Pána Ježiša Krista.

- Vianoce sú o dúfaní a o viere v Ježiša Krista...celá tá atmosféra okolo nich. Záves nádeje a tajomstva.

- Vianoce sú podľa mňa sviatok duše, vďačnosť a radosť v srdci z príchodu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista medzi nás. Je to najvýznamnejšia udalosť v dejinách ľudstva, kedy sa Boh sklonil k ľuďom a ponúkol nám spásu a večný život.

- Vianoce sú dnes už len komerčný sviatok, kde vyhráva konzum a pre radosť z narodenia Božieho Syna tam už nieto miesta

 

3. Čo by si zmenil na Vianociach?

- Aby neboli 24-tého, ale aby boli skôr. Aby sme nemuseli fakt dlho čakať až do Vianoc.

- Asi to, že je to tak neskoro večer, aby boli skôr ráno.

- Zmenil by som dátum, aby boli každý mesiac.

- Darčeky by sa mohli dávať na obed a nie večer.

- Ťažká otázka. Asi by som nič nezmenil.

- Mali by sme voľný deň a na obed a večer by sme mali kapustnicu. Darčeky až po večeri a malým deťom menej nabrať, aby dlho nejedli a nezdržiavali nás, väčších.

- Aby bolo viacej snehu.

- Už aby nebola Korona.

- Ten sviatok by som zrušil, ale nechal by som tam voľno, prázdniny a nejakým spôsobom by som zachoval aj tú možnosť stretávať sa viacej na službách Božích.

- Aby sme si nemuseli dávať darčeky. My by sme mali dávať darček Ježišovi v podobe nášho života.

- Aby bolo viac stráveného spoločného času.

- Význam Vianoc.

- U mňa nič, urobím si také, ako mám v srdci a u ľudí - bez ich vzťahu s Pánom - je všetko zbytočné, tak len aby sa Mu odovzdali.

- Zrušila by som všetko to materiálne - nákupný ošiaľ, prehnané vyváranie a pečenie, množstvo darčekov.

- Ten stres z poriadku, chystania a prežívania všetkého „vianočného“, ktorý ma núti byť ok s ľuďmi a pekne im odpovedať a nehádať sa s nimi, keď nechápu, že ja to tak nebudem na Vianoce robiť ako oni... Proste na základe pokynov Božích o milovaní atď. sa nad to povznášam, ale to neustále opakovanie tých istých vecí a tým istým ľuďom dookola mi poriadne lezie na nervy.

- Keby som mohla, tak by som zmenila srdcia ľudí, aby prijali tento vzácny dar, nie iba dary, čo nájdu pod stromčekom.

- Zhon, čo je pred Vianocami. Ale aj toto obdobie ma každý rok učí, že veci sa majú robiť v predstihu a priebežne - a stále je to tak...

- Vianoce by som nijako nechcela zmeniť, skôr iba predvianočný zhon a stres a hlavne uvedomenie si, o čom sú Vianoce.

- Čím dlhšie kráčam s Ježišom, tým viac mi vystupuje do popredia Ježiš sám v mojom každodennom živote a Vianoce ako také pre mňa osobne postupne strácajú zmysel.

 

Sme vďační za každú odpoveď, ale máme ešte jednu otázku pre vás, ktorí to čítate: Ako by ste odpovedali vy?

.: Spracovali: Evka Drienovská, Martin Drienovský, Katka Riečanová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.