Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Vďaka Božiemu požehnaniu sa aj tento rok mohol konať v našom radvanskom spoločenstve denný biblický tábor. Približne štyridsať detí sa v priebehu tretieho júlového týždňa stretávalo každý deň na fare.

Deň sme začínali chválami v kostole, kde hrala naša chválová skupina. Následne sme sa rozdelili na dve skupiny. Deti prvého stupňa sa premiestnili do zborovej miestnosti, kde pod vedením pána farára prebiehalo biblické vyučovanie. Staršie deti ostali v kostole a rovnako mali biblické vyučovanie. Témy na zamyslenie a povzbudenie vo viere sme našli v pláne elektronickej biblie „Dobrá správa od Boha“ (aplikácia Biblia pre deti). Počas týždňa sme mali aj rôzne turistické prechádzky. Navštívili sme vyhliadku na Horných Pršanoch s prehliadkou Kremennej jaskyne. Pozreli sme si Slovenské múzeum máp v Kynceľovej. Súťažili sme cez športový deň. Vyšli sme aj na Selčiansky diel a potom sme sa mohli na Fuggerovom dvore povoziť na koňoch. V závere týždňa sme navštívili hrad v Slovenskej Ľupči. To všetko sme mohli absolvovať vďaka Božej milosti a Jeho požehnaniu. Každý deň sme si po návrate potrápili hlavičky učením verša z Biblie a riešením pripravených aktivít. Ďakujem všetkým za pomoc pri tomto tábore, ale hlavne Bohu, že sme to mohli realizovať s Jeho ochranou.

.: Autor: Gabriel Stach          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.