Kontakt na nás najdete tu...  

ImageMARTIN: Celé to začalo keď som sa vrátil z pracovného pobytu v USA konaného v priebehu letných prázdnin v roku 2001.  Boh vtedy silne zasiahol do môjho života. Počas tohto pobytu mi zomrel otec a prostredníctvom tejto udalosti som mohol pochopiť svoju absolútnu závislosť na svojom nebeskom Ockovi, ktorý ma vtedy veľmi podržal. Po príchode som mal potrebu niečo pre svojho Ocka robiť a tak som začal pôsobiť v mládežníckom spevokole ako hráč na gitare. Časom sa tento spevokol transformoval do skupiny, ktorá tu funguje až dodnes. Pre mňa je služba vo chválach priestor, kde môžem vyjadriť ako Ježiša milujem. Je to tiež priestor pre vyjadrenie mojej túžby po tom aby aj moji bratia a sestry v zbore mohli spolu so mnou poznávať Jeho srdce viac a viac. Ďakujem Bohu za všetkých s ktorými môžem tvoriť tento úžasný tím (ObedEdom), lebo aj skrze nich som častokrát veľmi povzbudzovaný ale aj vyučovaný. Verím, že v našom zbore začal túto službu Boh a tých, ktorí v nej slúžia, si On sám aj pripravil, aj pomazal.  

ImageVERONIKA: Do tejto služby som sa dostala dosť netradičným spôsobom – skrze inú službu = prepisovanie textov piesní. Všetko sa to začalo približne v zime 2007. Keďže to bolo v zime, v kostole bola tiež dosť veľká zima, a tak moje prsty pri písaní na notebooku  krehli, okrem toho na notebooku doteraz neviem písať, a preto som sa rozhodla, že texty budem prepisovať doma. Aj keď som bola na nácviku skupiny asi len dvakrát, veľmi ma to oslovilo, bolo zrejmé, že Boh je blízko. Nikdy by mi na um neprišlo, že raz budem stáť po ich boku, pretože dovtedy som s hudbou nemala nič dočinenia. Hudbu som prakticky nepočúvala, iba ak ju počúval môj brat, a teda ja s ním, ale prázdne slová svetských piesní ma odrádzali..., preto vďačím Bohu za to, že si ma našiel, že mi dal nový zmysel života, že s Jeho pomocou môžem stáť v tejto službe + znovu potvrdil, že u Neho je všetko možné...
 
 

ImageImageIVO: Moje meno je Ivo a som v skupine asi od roku 2006. Moja funkcia v skupine je trochu zvláštna, pre niektorých asi aj dosť záhadná, keďže nehrám na žiadnom hudobnom nástroji, ale stojím za kopou gombíkov, stále nimi krútim a tvárim sa pritom straáašne dôležito. Pôsobím teda v skupine, ako ste už možno uhádli ako „ruchár“ (v mojom prípade je to výstižnejšie ako zvukár). Inak povedané naháňam zvuky a splietam káble. Momentálne ma táto práca strašne baví, ale viem že to nerobím len preto.
TOMÁŠ: Ahojte, volám sa Tomáš a v chválospevovej skupine pomáham Ivovi pri ozvučení chvál prípadne ho zastúpim keď tu nie je. Do chválospevovej skupiny som sa dostal tak, že ma Maťo oslovil, či nechcem hrávať na bongo pri chválach no veľmi mi to nešlo. Tak najprv som bol rád, že budem mať pokoj, potom ma ale Maťo oslovil či nechcem pomáhať pri ozvučovaní chvál a aby som prišiel pozrieť na nácvik chvál. Na začiatku ma to až tak veľmi nezaujalo no neskôr Boh konal a privádzal ma častejšie na nácvik chvál a teraz som Bohu vďačný za to, že ma sem priviedol a môžem mu aj takto slúžiť a ďakujem aj Maťovi Drienovskému, že ma oslovi a viem, že aj vďaka tejto službe mám od Boha veľké požehnanie. 

ImageFILIP: Ja som Filip a so skupinou Obed-Edom som začal hrávať približne na konci roka 2012. Moje miesto v nej je na poste basgitarstu.  Teda nie že by som bol basgitarista profík. Som skôr iba taký začiatočník, ktorý má nejaké základy z hrania na gitare. Mám však rád hudbu a verím že Boh prostredníctvom nej môže konať veľké a nevídané veci či už pre tých ktorí sa mu otvorili, alebo aj tých ktorí tak ešte neurobili. A pokiaľ mám nejaké, aspoň čiastočné nadanie hrať na nástroj, tak to rád použijem na  Jeho chválu, slávu a privádzanie iných k Nemu. Nuž  a verím že aj po tej hudobnej stránke porastiem, a moje hranie sa bude dať počúvať ;) 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 19, 11-16 Potom som videl otvorené nebo. Ajhľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Verný, Pravý a spravodlivo súdi a bojuje, Jeho oči – ohnivý plameň, na hlave mnoho diadémov, napísané meno, ktoré nepozná nikto, len On sám, odetý do plášťa, zmáčaného krvou, a Jeho meno: Slovo Božie. Nebeské vojská, odeté do bieleho, čistého jemného ľanu, Ho sprevádzajú na bielych koňoch. Z úst Mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vínny list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno: KRÁĽ KRÁĽOV A PÁN PÁNOV.