Triedenie:
Nové články sú automaticky na začiatku kategórie. Triedenie môže byť zmenené v administrácii.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Matúš 5, 11 Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé.