Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Svedectvo

    Aj keď mnohí náš príbeh z rozprávania poznáte, rozhodli sme sa vám ho viac priblížiť. Ďakujeme, že ste boli v myšlienkach a na modlitbách s nami.

Všetko sa to začalo na vysokej škole. Bol som v druhom ročníku a žil som si pohodlný, sebauctievajúci život, ktorý bol sprevádzaný iba občasnými problémami v rodine.

Myslím si, že väčšina dospelých, túži po stálych pracovných úspechoch, seba nevynímajúc. Pracujem v štátnej správe a za posledné roky ste si všimli aj vy, že sa problémy verejné, i neverejné, často riešia formou tlače, alebo inou formou, vyjadrenia protestu voči výkonu buď štátneho orgánu, alebo štátneho úradníka.

Časť A
Rekonštruujem byt. Jednou z posledných vecí je výmena kuchynskej linky. Tak ako je dnes zvykom, dal som si urobiť viaceré cenové ponuky. Napokon som sa rozhodol a dňa 29.01.2008 som podpísal zmluvu na dodávku novej kuchyne.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Ján l3, 34-35 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.