Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Dnes sľúbil som Ti, Jezu, drahý Pane,
že ruku vložím v Tvoje sväté dlane
a dám sa cestou žitia Tebe viesť,
že budeš môj štít, chvála, moja česť.

Ja sľúbil som Ti dobrým byť
a v skúškach žitia zvíťaziť.
Dnes sľúbil som – však zajtra,
keď svet zavolá,
či duša krehká v strachu zvodom odolá?!

Neopusť ma však, Spasiteľu milý,
a podopri v ťažkej zápasu chvíli,
nech v bahno hriechu neklesám,
stoj pri mne, Kriste Pane, sám. 

A keď sa v boji zachovám i zradne,
keď každá moja dobrá snaha padne,
na svedomie zaklop, milostivý Pane,
a vezmi ruku znovu v Tvoje sväté dlane.
Amen.

.: Autor: Anna Moncoľová         

 


Search

Časopis Pohľad

Slovo

Židom 13, 20-21 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.