Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Dnes sľúbil som Ti, Jezu, drahý Pane,
že ruku vložím v Tvoje sväté dlane
a dám sa cestou žitia Tebe viesť,
že budeš môj štít, chvála, moja česť.

Ja sľúbil som Ti dobrým byť
a v skúškach žitia zvíťaziť.
Dnes sľúbil som – však zajtra,
keď svet zavolá,
či duša krehká v strachu zvodom odolá?!

Neopusť ma však, Spasiteľu milý,
a podopri v ťažkej zápasu chvíli,
nech v bahno hriechu neklesám,
stoj pri mne, Kriste Pane, sám. 

A keď sa v boji zachovám i zradne,
keď každá moja dobrá snaha padne,
na svedomie zaklop, milostivý Pane,
a vezmi ruku znovu v Tvoje sväté dlane.
Amen.

.: Autor: Anna Moncoľová         

 


Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.