Kniha Rút rozpráva príbeh cudzinky, ktorá sa dočkala uznania Izraelitov. Kto si túto knihu prečíta, nebude sa tomu diviť, lebo jej neobyčajný príbeh presahuje nielen bežné správanie sa jednej ženy, ale aj neobyčajné ocenenia, aké vedia ľudia prejaviť. Možno teda konštatovať, že neobyčajný príbeh (navyše príbeh cudzinky), ktorá si vyslúžila neobyčajnú pozornosť do takej miery, že bol zapísaný dokonca do Starej zmluvy. Stručne o situácii a náznak obsahu:

Po Józuovej smrti nastúpili storočia, keď život v Izraeli upadal. Takéto temné obdobie sme už naznačili v predošlej Knihe sudcov. Príčinou toho boli pohanské náboženské zvyklosti pôvodného kanaánskeho obyvateľstva, ktoré mnohí Izraeliti začali napodobňovať alebo sa ich zúčastňovať. Duchovná úroveň obyvateľstva, ktoré malo svojho Boha a všeobecná morálka v Izraeli teda upadla. Obsah Knihy Rút je uvádzaný na pozadí týchto udalostí.

Milostivý Boh, ktorý si vyvolil za svoj ľud práve Izraelitov, musel veľa ráz aj tvrdo zasahovať v situáciách, keď nevďačný ľud hľadal iných bohov. Tak aj v týchto časoch nastal v Izraeli hladomor. V takom čase nebezpečia smrti hľadali ľudia únik v úteku do susedných krajín, ktoré mali dostatok potravy. Iste bolo veľa rodín, ktoré tak urobili, ale iba opisovaný príbeh v Knihe Rút spomína rodinu istého Izraelca Elimelecha, ktorý utekal so ženou a dvoma synmi z Betlehema do susedného Moábu.

Jeho synovia tam dospeli a oženili sa s domorodými pohankami, čo nebývalo vo zvyku, ale stalo sa. Do rodiny teda pribudli dve nevesty, ktoré boli vychované v pohanskom duchu. Rodinu postihlo nešťastie a všetci traja muži postupne zomreli. Hlavou rodiny sa teda stala najstaršia žena v rodine – Noémy. Ťažko niesla svoj osud, navyše bola sama cudzinkou v zemi, kde sa boli prisťahovali a v takom čase človek zatúži vrátiť sa domov, do svojho rodiska, kde dúfa, že nájde ešte aspoň nejakých príbuzných, ktorí by v prípade potreby pomohli. Noémy sa takto tiež rozhodla a navrhla svojim nevestám, aby ostali vo svojej domovine. Jedna nevesta ponuku prijala, ale druhá - Rút sa zachovala mimoriadne. Povedala svojej svokre: „Kamkoľvek pôjdeš ty, ta pôjdem i ja, a kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom.“(Rút 1, 16) Takýto postoj by bolo možno ťažko hľadať aj v súčasnosti. No treba jasne povedať, že obetavosť Rút viedla nielen k jej vlastnej spáse, ale aj k spáse jej svokry Noémy. Ak niekto hovorí, že knihy starej zmluvy sa čítajú ťažko, obsah tejto knihy je mimoriadne prístupný pre jej skoro „románový“ obsah. Veľmi dôležité je uvedomiť si z uvedeného rodokmeňa, že siaha po Dávida a z Dávidovho rodu sa narodil Ježiš.

Ak by sme v tomto prehľade povedali viac, nemusel by nás obsah už zaujímať. Veľa však napovedia nadpisy jednotlivých kapitol, ktoré by Vás, naopak, mali lákať Bibliu otvoriť a čítať.

Prehľad nadpisov jednotlivých kapitol Knihy Rút:

1.K. Elimelechova rodina v Moábsku. Rút ide so svokrou do Jeruzalema

2.K. Rút zbiera klasy na Boázovom poli

3.K. Rút pri nohách Boázových

4.K. Boáz uplatňuje právo príbuzenstva

.: Autor: Štefan Urbašík         


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.