Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Tak sme sa znova dostali všetci domov s nemožnosťou sa stretnúť spolu v zbore, či už v kostolíku, alebo na fare. Nuž, neostalo nám nič iné, ako znova naštartovať aplikáciu MS Teams a spojiť sa vo virtuálnom priestore. 

Na rodinkách sme na túto zmenu všetci dobre pripravení, každý má nejaký počítač alebo aspoň telefón, či tablet schopný pripojiť sa na internet a sprostredkovať takéto online stretnutia. Vždy je tak trocha problém pre starších členov zboru rozbehnúť takýto spôsob účasti v spoločenstve. Pán nám však už dal čas pripraviť počas jarných mesiacov, kedy sme sa všetci, a myslím tým aj tých starších, naučili s týmito novinkami sveta techniky pracovať. Na rodinkách sme teda nabehli pomerne rýchlo na systém online stretnutí, ale nakoniec sa aj biblické hodiny rozbehli spolu so stretnutím dorastu a konfirmandov. Pán nám stále dáva túžbu stretať sa, a keď to inak nejde, aj toto je spôsob. Teším sa, keď sa niekedy spolu s Evkou pripojíme na biblickú hodinu online a je tam viac ako desať účastníkov. Na doraste je to slabšie, ale konfirmandi sa tiež celkom pripájajú.

Nuž, ak by som mal zhrnúť, čo som chcel vlastne povedať, tak by som napísal asi toto: Pán nám pripravuje cestu v každom čase či nečase. Inak povedané, ani tieto koronovské opatrenia Božím verným nezabránili v tom, aby sa stretli, aby sa navzájom vyučovali, aby sa za seba modlili, aby mohli jeden druhého vypočuť a prípadne si aj vymeniť svoje názory a poznatky z diania vôkol. A chcel by som vás určite všetkých pozvať na tieto stretnutia, veď už netreba ani nikam chodiť, stačí trocha poklikať na internete, (čo v zásade ovládajú aj starší ľudia bez problémov, videl som, je to možné), a môžete mať spoločenstvo, vyučovanie, modlitby, chvály. Všetko potrebné nájdete na našej internetovej stránke www.rezbb.sk. V úvodnej časti sa nachádzajú linky. Po kliknutí na ne sa vám zobrazí možnosť pripojiť sa na vybraté stretnutie. Sú tam uvedené aj časy, kedy sa môžete pripojiť a pod.

Nech vám teda Pán žehná a nezabudnite svoju túžbu po spoločenstve neuhasínať, ale skôr pestovať a hľadať spôsoby, ako ju naplniť, pretože bez spoločenstva sme ako keby nám chýbali nohy a ruky. Nie sme ako kresťania kompletní, a to nie je duchovne a ani duševne zdravé. Buďte požehnaní, tešíme sa na vás.

 

.: Autor: Martin Drienovský          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.