Ž 145/15-17: Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš s ochotou. Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch.

Téma: Odtni koreň!

Predstavte si, že máte stromček alebo krík, ktorý vám začne prekážať. Odtnete halúzky. Na jar vás prekvapí, že znova vypučí. Znova zrovnáme kmeň zo zemou a čakáme čo bude na budúcu jar. A znova sa objavia nové halúzky. Potom človek pochopí, že ak chce aby stromček či kríček nezarašil musí mu odstrániť neviditeľnú časť – koreň. Kým má zdraví koreň raší rok čo rok. Keď chceme vytnúť halúzky bez väčšej námahy ich ľudia vytnú. Keď peň treba sa viac zohnúť a vynaložiť väčšia námahu a keď chceme odstrániť koreň treba sa najviac zohnúť a najväčšiu námaha, lebo je hlboko a pod zemou.

Keby sa vás niekto opýtal na prvé Božie prikázanie povedali by ste:

2 M 20/3: Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Možno by ste povedali:

1 M 2/16-17: Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

Čo by ste povedali, keby som sa opýtal na prvé ľudské prikázanie? (v katechizme sa o tom nevraví) Zdravie, život – príkaz zachovať si život, práca (slogan: Práca šľachtí človeka). Je tu príkaz udržať si prácu a mať prácu, zdravá výživa. Keď tieto veci spomíname tvárime sa smrteľne vážne. To sú ľudské písané, či nepísané pravidlá – vážiť si život, vážiť si zdravie, vážiť si prácu,... Sú to frázy, za ktoré sa veriaci i neveriaci človek môže skryť. Musím povedať, že si myslím, že to nemyslíme vážne s tým životom (keď vidím vojny, zabíjanie). Zdravie – to si ľudia pustošia cigaretami, hádkami,... Práca - od nevidím do nevidím rozbíja rodiny, cítime sa ako vyžmýkaný citrón. Tvárime sa akoby bola zem vyžmýkaná, ako keby nám Boh dal treťoradú zem. Je bežné, že ľudia zomierajú hladom. Potom náplasť, že sa urobia humanitné akcie. To čo sa deje v oblasti potravín v tomto svete je bláznovstvo. Budeme sa pýtať, kde je koreň, prečo neodtneme koreň. Odtíname halúzky, neodstránime korene, nechceme vytrhnúť koreň. My sme vyvinuli kopec zákonov, ktoré sa týkajú kríka nespravodlivosti, ochraňujú ho. Život, zdravie,... to sú len heslá, ktoré vypisujeme do sloganov, aby sme si zachovali imidž ľudskosti, imidž akejsi „úprimnosti“. Milovať budeš peniaze viacej ako svoj život, blížneho, dary zeme napriek tomu, že Boh ti dáva zo svojho. Milovať budeš peniaze – to je prvé a hlavné prikázanie tejto kultúry. Ak nemáš peniaze nemáš nárok na život, prácu, potraviny, zdravie, na úrody zeme. Nie som si istý či si to uvedomujeme a vieme to tak jasne rozpoznať. A naše náboženstvá, ktoré sú tu neviem či to vidia. Sú plné kriku a aj toto je len o peniazoch, o blahobyte vodcov týchto náboženstiev. A potom si staviame oltáre z rajčín,... Je to novodobé pohanstvo, rúhanie sa Bohu, naše pokrytectvo. Prednáša to televízia a my pravoverní kresťania to kvôli televízii robíme. Náš oltár má byť predsa viditeľný. A ak Boh dopustí katastrofu, ľudia sa otrasú. Ľudia za peniaze kupujú zdravie, svoje šediny,... Dúfame, že bôžik peňazí nás vyslobodí z každej katastrofy, z bied, tu je koreň toho kríka.

1 Tim 6/10: Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

Naše výhovorky musia ísť preč. Žiadne ale: Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí ale ... TU NIEJE ŽIADNE ALE. Apoštol tu nehovorí o kmeni ale o koreni. Peniaze sú nič, papier, hodíš a spáliš. IDE O TVOJE SRDCE, aký máš vzťah ku peniazom. Svet má srdce pri peniazoch. Už deti v škole sa rozpoznávajú podľa svojich majetkov.

Pavel to povedal na počiatku kresťanstva a už vtedy tam bol tento problém. Pavel to predzvedel a zachovalo sa to až podnes. Skúmajme sa, svoje rodiny. Prestaňme sa hrať na náboženských humanistov a odtnime koreň.

Domáca úloha: 1 Tim 6/6-10

1 Tim 6/6-10: A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom; lebo nič sme nepriniesli na svet [a nepochybné je], ani nič odniesť nemôžeme. Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

1 Tim 6/10: Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

Slovo pobožnosť = znamená môj konkrétny praktický život.

Pobožnosť ╪ vykonávať obrady

dávať cirkevnú daň

že si sa dal pokrstiť,...

Pobožnosť = to je praktický, osobný život. Ak to neexistuje nie si pobožný.

Tí, ktorí chodia s Bohom majú večný zisk.

1 Tim 4/8: telesné cvičenie totiž málo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život.

Skutočne tomu veríme? Ide nám o budúci vek? Správame sa akoby sme oň nemali záujem. Premýšľajte o svojom živote, náboženstve, pobožnosti aj keď sa možno mýlim.