Ž 25/8-10: Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste. Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.

Ž 34/9: Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin!

Téma: Ochutnaj ma.

Pán vám aj dnes milí bratia a sestry mocne žehnaj. Všimli ste si ako vás osobne Boh úžasne stvoril. Napadlo vás niekedy poďakovať Bohu za to aký ste? Skúste si spomenúť kedy ste niečo takéto Bohu povedali. Myslím, že väčšina kresťanov na to ani nepomyslelo.

Ž 139/14: Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril; divné sú tvoje skutky.

Na raňajky sme mali možno slané, možno sladké, či kyslé. Aj dnes ste sa mohli dozvedieť ako úžasne ste stvorení svojím Bohom. Sme naozaj úžasne stvorení. Dal nám zmysli, pocity, túžby, chute. Degustátor (mľaská, zaviera oči, opisuje svoje pocity) – môže to robiť len preto, že nás Boh takto stvoril. Aj človek má chuť a farbu. Aj človeka môžeš ochutnať. Kedykoľvek sa stretnete s nejakým človekom vždy sa vo vás niečo odohráva. Aj keď sledujete jeho skutky. To čo sa s vami deje sa nazýva ochutnávanie človeka. Ak vám človek „chutí“ tak s ním máte radi spoločenstvo, dokážete ho prijať. Ako človeka nechcete prijať ako aj pokrm, odmietnete ho. Tak sa navzájom ochutnávame, skusujeme, odmietame a to len preto lebo nás Boh tak stvoril.

Boh nás stvoril na svoj obraz. (1 M 1/27: Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.) Tak dokážeme ochutnať aj Boha. Boh hovorí, že v podstate je duch a má charakter lásky.

Jn 4/24: Boj je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde.

1 Jn 4/7-8: Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.

A takýto charakter máme mať.

TEN KTO SA Z BOHA NARODIL MUSÍ MAŤ PEČAŤ CHARAKTERU BOHA.

Rim 8/16: A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti.

Brat a sestra vzopri sa diablovi, ktorý ťa chce oklamať, že ti si skutočne dieťa Božie a bol si utvorený na Jeho obraz. Vzopri sa ľuďom, ktorí ti to chcú zobrať. Slovo Božie je tiež možné ochutnať. Diabol upriamuje pozornosť smerom od Boha na papier a papier na človeka: Ktovie aké je to Slovo, veď ho napísali ľudia, ľudia sú mylní, čo sa im nepáči vyškrtnú. Isto tak bolo aj s tou Bibliou – diabol takto bagatelizuje Božie Slovo pred ľuďmi. Ľudia sa toho chytajú aby mohli utiecť spod autority Boha. Tí čo sa držia reinkarnácie, vravia, že to v Slove bolo ale, že kresťania to vyškrtli. Homosexuáli vravia, že Ježiš miloval Jána. Tak isto je to u zástancov voľného sexu. Že vyškrtli z Biblie aj to, že Mária sa prespala. Sú to vraj texty s pochybným autorstvom alebo len nejaký text, ktorý dali dokopy nejakí redaktori. Takto je Božie Slovo úž tisícročia znevažované, spochybňované, zmanipulované. A stal sa nejasným pokrmom. Ak ho ochutnáš spolu s tými otravami, ani tebe nebude chutiť, ty sa otráviš. Da Vinciho kód od Dana Browna je o tom istom. Boh mlčí, nebráni sa. Boh ďalej kladie Slovo na ten papier a vkladá ho do ľudských úst ako keby sa nechumelilo a ono sa nechumelí naozaj.

BOH SA NEBOJÍ O SVOJU REPUTÁCIU ANI O REPUTÁCIU SVOJHO SLOVA.

Ono na čo bolo poslané vykoná napriek tomu čo hovorí a robí diabol i ľudia. Boh do nás aj tak vkladá dôveru, aj do toho papiera, ktorý tak rýchlo zhorí. Dôveru do človeka, ktorý je ako tráva, kvet.

Ž 103/15: Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet.

Boh s tým nemá problém. Boh ti verí, ty čo tu sedíš, že ponesieš Jeho Slovo z tohto miesta von. Boh verí, že sa nebudeš báť o Božie Slovo, o Božiu reputácii ani o reputácii Božieho Slova, či samého seba.

Mt 12/36: Ale hovorím vám, že každého z prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň.

Boh sa nebojí o svoje Slovo, netrápi sa či si ho necháme zničiť, zobrať ľuďom. Ja sa nepotrebujem báť, ja vás budem za to súdiť.

Mt 12/37: Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený.

Boh sa s nami nehandrkuje, ani nebude handrkovať ako sme prekrútili to Slovo, otrávili,..

Júd verš 15: Aby vykonal súd nad všetkými a skáral všetkých bezbožných pre všetky ich bezbožné skutky, ktorými páchali bezbožnosť, i pre všetky urážlivé reči, ktoré hovorili bezbožní hriešnici proti Nemu.

Nebojte sa o reputáciu Boha, ani Božieho Slova. Dôverujte Bohu, že sa vždy postará o seba, o Slovo, o vás.

Iz 55/11: Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst; nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam.

A to platí aj keď sa ľudia spolčia proti Slovu i proti nám a ak vo viere vydržíte, to utečie od vás. Držte si to, že máte Ducha Svätého každý deň, môžete si vychutnať Jeho dobrotu, lásku, máte v sebe Jeho lásku. Vychutnávajte si dobrotu Otca, ďakujte mu každý deň. Nedajte si to brať. Neste ďalej toto poznanie. Nekompromisne ho neste ďalej:

Mt 24/35: Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.

Iz 40/8: Usychá tráva, ale slovo nášho Boha zostáva naveky.

Jeho Slovo sa nemení, má lahodnú chuť. Je ten istý dnes i zajtra. Ďakujem, že naša duša to vie. Ochutnali sme, že Boh je dobrý.