Ž 119/97-104: Ó, ako milujem Tvoj zákon! Celý deň o ňom premýšľam. Svojimi príkazmi robíš ma múdrejším nad mojich nepriateľov; ony sú moje naveky. Rozumnejší som ako všetci moji učitelia; lebo Tvoje svedectvá sú mojím premýšľaním. Som rozvážnejší ako starci, lebo zachovávam Tvoje rozkazy. Od každej zlej cesty zdržiavam si nohy, aby som Tvoje slovo dodržal. Od Tvojich súdov som sa neuchýlil, lebo Ty si ma vyučil. Aké sladké sú Tvoje reči mojim Ďasnám a nad med mojim ústam! Z rozkazov Tvojich zmúdrievam; preto nenávidím každý lživý chodník.


Am 1/1a: Slová Ámosa, jedného z chovateľov oviec v Tekóe, ktoré prijal vo videní o Izraeli.


Téma: Profesionalita a profesionáli.

Pán vám aj dnes v tomto zhromaždení mocne žehnaj v mene Ježiš. Ak pozornejšie sledujeme svet v ktorom žijeme tak nám neunikne, že sa v ňom veľmi mnoho hovorí o odbornosti a profesionalite. Máme profesionálnu armádu, pokúšame sa o vládu odborníkov, profesionálnych muzikantov, trénerov, cirkusantov, manažérov. Nechýbajú ani profesionálni farári, kazatelia, skvelí pastorov a všelijaký náboženskí lídri.


Slovom profesia sa označuje druh pracovnej činnosti, ktorú niekto vykonáva ako svoje zamestnanie. Slovo profesionál je označenie pre človeka, ktorý je odborníkom v istej oblasti a vykonáva tuto činnosť ako svoje zamestnanie. Je to odborník, ten čo sa vyzná. Svet volá po profesionáloch, žiadny amaterizmus sa trpieť nebude. Cítite sa lepšie keď sú profesionáli tam aj tam? Či to nevyzerá len tak, že každý je nakoniec profesionálom len v tom ako sa na úkor celej spoločnosti vie nabaliť a nahrabať majetok? Profesionál. Všimli ste si, že so slovom profesionál sa viažu slová tučný zisk a spoločenský smotánkový bublifuk. Nespája sa vám s tým slovom spoločenský zisk alebo smotánková bublina? Treba ich dobre zaplatiť, treba sa okolo nich mediálne točiť a nafukovať ich balónik v ktorom je ich cena. Spľasne balón a stratí sa cena .Toto myslenie je vlastné aj v náboženstvách. Aj tu máme mediálne hviezdy, ktoré svietia na televíznych obrazovkách, ukazujeme ich zbožnému ľudu, uctievané a obdivované, predávame ich na náboženských púťach ako sväté obrázky, ktoré si vešiame po stenách.. Profesionáli. To vám hovorím preto aby ste ďalej o tom premýšľali a porozumeli tomu o čo dnes vo vyučovaní pôjde. Pozrime sa do Božieho Slova. Budú tam veci ktoré nesúhlasia so svetom ani náboženstvom.


Amos v slovenčine znamená obťažený. Jeho prorocká zvesť je ťažká, a istým spôsobom pochmúrna. Nebol intelektuálom svojej doby, nemal žiadny doktorát z filozofie, ani teológie. Nebol ani skvelým sociológom, či prognostikom, ktorý by svoju zvesť bol založil na vedeckom prieskume verejnej mienky, na základe štatistických údajov, opierajúcich sa o renomovanú agentúru. To si veľmi dobre uvedomte. Amos nebol akýsi profesionál.


Bol pastier žijúci v ústraní hôr Južnej Palestíny, tuctový, nezaujímavý človek. Muž voňajúci dymom, smradom košiaru. Žiadny kostolný tymián ,vonné mastičky, pestrofarebné rúcha, pozlátené kultové predmety, parfémy, vyberaný slovník, náboženské frázy, kostolné uvažovanie o veľkých  náboženských otázkach z ktorých idú hlavy prasknúť, o svete alebo mravných zásadách alebo nezásadách. To je obľúbená, neškodná téma bežných kostolných zhromaždení. Máme ju radi, lebo sa nás nedotýka na citlivom mieste, to máme radi. My sme tí dobrí, správni, tí ktorí nemajú problém z Bohom. Je tu Ámos, ktorý nesie na sebe celú prirodzenosť, naturálnosť svojho civilného, neduchového povolania. On má Slovo od Jahveho. Má za úlohu prebudiť národ z duchovnej ľahostajnosti a duchovného odpadlíctva, ktoré sa prejavovalo vo falošnej zbožnosti a tým, že sa Bohu obrátil chrbtom. Majú svojich profesionálov , farizejov, kňazov, veľkňazov, biskupov, farizejov, sú na svojich miestach, majú svoje hodnosti, kultové predmety a rúcha a voľačo im chýba – nemajú živé Slovo od Boha, taká „maličkosť“. Majú len svoje náboženské frázy, gestá, dôstojnosť náboženských úradov, svoje dogmy, literu zákona z ktorej si urobili prísne učenie. Toto všetko majú. Týmto vytvárajú svoj imidž a atmosféru, že je všetko v úplnom poriadku. Majú profesionálnych prorokov, ktorých jedinou úlohou je uspokojovať ľud zvestovaním pokoja, držať ho na krátkej náboženskej uzde a zapchať im oči bezduchým kostolným náboženstvom. Formálne to majú a spĺňajú imidž profesionálov a nemajú živé Slovo. To Slovo má pastier, prorok amatér a to je nepríjemné. Nepríjemne je najmä to, že toto Slovo nie je v súlade s učením náboženských vodcov a nie je v súlade s proroctvami profesionálnych náboženských prorokov. Čo teda dáva Boh Ámosovi vidieť. To je to, čo potrebujeme jasne počuť a vidieť. Dáva prorokovi vidieť okolité pohanské národy (Edóm, Damask, Filištínci, ...) To sú národy, ktorý ležia pod súdom Jahveho, lebo mu neslúžia a idú cestou bezbožnosti ale on Jahve je aj napriek tomu ich zvrchovaným vládcom, tieto národy sa toho nemôžu striasť. To je žive Slovo Jahveho. Vyvolení ľud si môže vravieť nám sa to nemôže stať, máme profesionálov – prorokov, kňazov, ... a oni sú zajedno. Všetci nás ubezpečujú, že všetko je v poriadku, sme v závetrí. Potom prichádza šokujúce Slovo Amosovi, k pohanským národom sú priradené Izrael aj Júda.


Amos vie že ak to Slovo vypustí z úst, zamáva to s celým národom a on sa stane pre svoj národ nepohodlným prorokom. Postavia sa proti nemu všetci profesionáli, slepí vodcovia a proroci toho ľudu, ktorý majú len falošné, zbožné medové reči a ubezpečenia, že všetko je v poriadku, že im nehrozí žiadny súd. Ak je žive Slovo čo Ámos hovorí potom sa všetci oni ukazujú ako falošní. Tento prorok amatér sa nepokúša falošne hovoriť v prospech svojho ľudu, neprekrúca Slovo ale podáva ho ďalej.


Am 2/4-6: Zavrhli zákon Hospodinov a nezachovávali Jeho prikázania. Do bludu ich zaviedli ich klamné modly, za ktorými chodili ich otcovia. Zošlem oheň na Júdu, ten strávi paláce Jeruzalema. Takto vraví Hospodin: Pre tri priestupky Izraela – ba pre štyri – to neodvrátim, pretože statočného predávajú za peniaze a chudobného za pár sandálov.


Potom Jahve hovorí o tom čo všetko už na nich dopustil aby sa prebudili, ale oni sa aj tak neobrátili. Ich kňazi, veľkňazi, proroci tomu neporozumeli. Mali k tomu len svoje falošné profesionálne pozitívne výklady, aby sa nedotkli výsad svojich profesionálnych kňazov a biskupov sa nespochybnili svoje profesionálne náboženstvo. Aby ani náhodou neodkryli prázdnotu náboženstva. V čom ste iný ako okolité národy? Povedzte mi pýta sa ich Boh. Myslíte, že vaše formálne náboženstvo vás robí inými pred mojimi očami, naozaj si to myslíte? A to nakoniec Jahve cez ústa proroka amatéra hovorí na adresu vyvoleného ľudu. To o čom profesionáli nemajú ani šajnu, na adresu profesionálnych kňazov, veľkňazov i prorokov.


Am 4/11: Vyvrátil som vás, ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru, takže ste boli ako hlaveň vytrhnutá z ohňa. No ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov.


To je živé Slovo Boha, ktoré je pravdivé. Boha nie je možne nijako oklamať. Nie je možné si pred ním zahrať nejaké náboženské skvelé, okázalé divadlo na svätú omšu, na slávnostné služby Božie, na šaštínske či levočské púte k osvedčeným modlám tzv. kresťanstva ku ktorým určite patrí aj propagovaná návšteva starého muža v Ríme, ktorého bez ostychu volajú svätým otcom. Tak sme sa ocitli uprostred našej doby, ani sme to nezbadali. Ocitli sme sa v tom čo mi žijeme. Ocitli sme sa v tom čo dnes nazývame kresťanstvo. Toto všetko nazývame kresťanstvo. To čo má dnes svojich profesionálov na všetkých úrovniach a stupňoch svojho náboženského rebríčka. Sú tu časopisy, obrovské stretnutia, satelitné programy, náboženská propaganda každého druhu, môžeš si vybrať akú len chceš. Chcem vám povedať to že toto všetko je ovládané pohanským pozitívnym myslením. Chcem vám povedať, že toľko tárania som jakživ nepočul ako teraz počúvam skrze všelijakých náboženských prorokov a blúznivcov, ktorí povstávajú a vykrikujú do celého sveta o svojich úspechov ako spasia tento svet, spasia Banskú Bystricu. Čítajte náboženské časopisy a zistíte ako sa tam falošní proroci zo všetkých možných náboženských organizácií predbiehajú v tom kto vymyslí veľkolepejší plán, veľkolepejšiu náboženskú kampaň, veľkolepejšiu reklamu na svoju náboženskú organizáciu. Aj tzv. veľký reklamný mág typu Fedor Flašík by im mohol závidieť toto skvelé náboženské ťaženie. Hovorím vám, že toto je počiatok veľkej náboženskej Sodomy a Gomory, ktorá tu za pár rokov bude a potom sa naplní Slovo Písma, ktoré hovorí, že súd sa začne od domu Božieho, od náboženstva a prví, ktorí budú vypľutí budú tí z náboženstva, falošní profesionáli, odborníci, ktorí mali byt zárukou kresťanstva, ale stali sa pascou pre kresťanstvo, pretože všetko mali: imidž, postavenie, úrady ale nemali Slovo od Boha. A tak sa ukáže, že do svojich náboženských úradov neboli postavení Bohom, neboli postavený za vodcov a prorokov Bohom ale ľuďmi. Vtedy naplní sa po druhý raz Slovo Pánov ktoré čítame u proroka Amosa:


Am 4/12-13: Preto takto naložím s tebou, Izrael! A keďže takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. Lebo, hľa, Tvorca vrchov a Ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po výšinách zeme, Jeho meno je Hospodin, Boh mocností.


Milovaní moji čo Ámosa robilo skutočným a pravým prorokom? Neboli to jeho ovce, vzdelanie, pôvod ,odbornosť, žiadna profesionalita ale jedine Slovo, ktoré dostal na svoje srdce a na svoj jazyk od živého Boha. A tak si zapamätajme, že ani nás nerobí kresťanmi náboženská príslušnosť ani náboženská profesionalita, náboženské učenie, premakané cirkevne dogmy ani naše právne predpisy ale jedine to či máme živé Slovo od živého Boha pre svoj čas pre svoju dobu alebo ho nemáme. A to Slovo, ktoré prichádza skutočne od živého Boha nemá nič spoločné z pozitívnym myslením celého tohoto kresťanského sveta. Pretože to Slovo, ktoré prichádza od Boha nie je vždy pozitívne. Ani tí čo vykladajú jazyky keby mali Slovo od Boha vedeli by, že výklad jazykov nie je vždy len pozitívny. Ale všetci len takých čakajú. Do nohy všetci. Slovo od Boha nie je vždy pozitívne, ani nemôže byť, ani na adresu tohoto kresťanstva. To len falošní proroci vykrikujú svoje falošné slová, nemôže byť ľubozvučné ani atraktívne, ale je to Slovo pravdy, možno veľmi tvrdé, veľmi neatraktívne, ale presne toto je ten dvojsečný meč o ktorom čítame v liste židom:


Žid 4/12: Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať.


Amen.