Kol 1/14-20: V ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. On je hlavou tela, cirkvi, On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.

Žid 11/6: Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.

Téma: Glóbus a prach

Dnes som si priniesol glóbus. Mierka glóbusu je 1: 70 miliónom. Predstavte si, že by ste k tejto mierke nakreslili človeka. Bol by menší ako bodka dobre zastrúhanou ceruzkou. Bol by ako prach.

1M 2/7: Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme.

Ž 103/14: Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach.

Ja som prach, ty si prach na zemskej guli. My sme pracháči. Nie ako sa to vníma vo svete. Peniaze nič veľké, ani vzácne nespravia. Lebo aj oni sú prach, aj ich moľ zožerie. To čo z nás môže niečo urobiť je len Boh a Jeho neskutočná láska. Toto si zachovajte v mysli.

Ľudí oddeľuje nie je len more viditeľné a pevnina, ale aj ich more hriechu. Je zákernejšie ako viditeľné more. Nieje človek, ktorý by cez more hriechu nemusel plávať. Nepodarilo sa zostrojiť ľuďom plavidlo. Šanca preplávať cez more hriechu, bez pomoci je nulová. Je dôležité aby naša pýcha padla, aby sme zabudli na nejakú hrdosť, čo sme a kto sme. Naša náboženská hrdosť nám to nedovolí. My sme niekto: luteráni, rímskokatolíci, z Milosti, z Manny, baptisti alebo náboženská skupinka namýšľajúca si plnosť. To Boh nemôže prehliadnuť, že my niečo sme. Isto niečo z Božej milosti sme ale sme prach. Po hriechu v záhrade povedal Hospodin:

1M 3/19: Si prach a do prachu sa vrátiš.

Boh sa opäť k prachu sklonil a poslal nám Ježiša, sklonil sa, zohol sa k prachu. ON NÁS MILUJE.

Jer 31/3: Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Jn 3/16: Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Božie Slovo nám oznamuje, že Boh je Stvoriteľom zeme a všetkého čo naše oči vidia alebo nevidia. Boh sa sklonil, nie ku glóbusu ale k človeku.

Vieš človeče o tom, že som ťa tak miloval, že som neváhal obetovať svojho Syna? Ja som to neurobil počítačovou grafikou aby som podviedol tvoje zmysli ale skutočne telom. Na Golgote tiekla Jeho krv naozajstná. Žiadne kino, dabléri, žiadne javiskové efekty, žiadny kečup. Teraz sme tu my so svojim náboženstvom takým alebo onakým, náboženským humusom. Milióny kníh za ktorými sa skrývame. Náboženské organizácie, ktoré sa tvária, že oni vlastnia Krista a len cez túto organizáciu môžeš k nemu prísť. A keď s nami nesúhlasíš nebudeš spasený, nemáš nárok na Božiu lásku. Keď nebozkávaš prsteň našich pánov.

Sk 10/34-35: Naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale že Mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí a koná spravodlivo.

Všimli ste si, že náboženské organizácie stoja akosi vedľa toho čo Boh koná? To čo Boh vykonal nie je závislé na žiadnej náboženskej organizácii.

Našou úlohou je niesť toto svedectvo ďalej, hovoriť o glóbuse a prachu. Ako sa znovu sklonil k človeku, ktorý sa stal pre hriech prachom. A kvôli prachu poslal svojho Syna na svet. Bez viery, nie bez náboženstva (celkom obyčajnej) však nie je možné a ľúbiť Bohu. Môžeme si hlúbať v náboženstve ďalej a prijímať ľudí.

Žid 11/6: Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.

Žid 11/1-4: Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. Ňou si predkovia získali (dobré) osvedčenie. Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby – čo je viditeľné – nepovstalo z neviditeľného.

Svet nečaká na prezentáciu náboženstva. Ja luterán, katolík, taký a taký. Svet, blízky nečakajú na prezentáciu náboženstva, náboženských predpisov a dogiem ale živej osobnej viery. Čakajú na priame svedectvo z vašich úst: „Ver v Ježiša Krista otec môj, mama moja.“

Sk 16/31: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!

Nezabudnime, že pri svedectve sme odkázaní skrz na skrz na Ducha Svätého.

Jn 4/13-14: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.

Choďte a žiadajte si rieky živej vody.