Flp 2/1-4: Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo Ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ, nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.


1 Kor 3/9: Lebo my sme Boží spolupracovníci.


Téma: Boží mančaftTento svet má vždy niečo v čom sa krúti. Minulý týždeň bežali v televízii majstrovstvá sveta vo futbale. Pre mnohých ľudí je to perfektné vzrušenie, prelievali sa slzy, pivo, emócie, pomaľované tváre, človečina každého druhu. Každé družstvo má dres, taktiku, fanúšikov. Bez hrubosti sa to nezaobíde a to všetko kvôli jednému gólu. Vyhrať je fantastická vec, ale len pre jednu stranu. Dať gól je super len pre jednu stranu.


Bez rozdielu veku vám chcem položiť otázky:

1. viete aký dres máte oblečený?

2. Viete za koho hráte?

Keď sa poobzeráme okolo seba, každý je inak oblečený. Nenaznačuje tomu nič, že by sme mali spolu jednotný dres. Viete si predstaviť, že by som medzi vás hodil loptu a odpískal zápas. Vyzeralo by to skôr komicky ako nejaká hra, lebo sme rôzny vekom. Na majstrovstvách sveta sú v družstve iba mladí a vyšporovaní.


My všetci sme hráči a máme dres.


Gal 3/26-28: Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi.


Dôležité je nie či ste to čítali alebo počuli, ale prijali ako živé Slovo cez učiteľský úrad Ducha Svätého. Svet je rozdelený a plný násilia. Boh hovorí, že sa nemáme dívať na svoj vek. Nemáme sa dívať na to či sme muži alebo deti, ani na to či sme zdraví alebo chorí. Máme prijať to, že MÁME JEDNO DUCHOVNÉ OBLEČENIE. Stali sme sa jedno v ňom. Nie skrze naše oblečenie sme sa stali jednými, nie kvôli vzdelaniu. ON NÁS SPÁJA DO JEDNÉHO. Nejde o to ako sa práve cítiš, či máš za sebou základnú alebo vysokú školu, či si pobehal svet alebo sedíš doma, ale ide o to či veríš tomuto Slovu, či dokážeš v mančafte hrať podľa Božích pravidiel.


1 Jn 3/23: A toto je Jeho prikázanie: aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal.


1 Jn 4/7-8 : Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.


Ďalšie pravidlo:


Gal 6/2-3: Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame.


Ak niekto nedokáže hrať podľa týchto pravidiel, myslí si o sebe viac a hovorí si čo je toto za mančaft – ťarbaví mladí a starí. Povie si urobme si mančaft z mladých ľudí. Ak si toto niekto myslí nehrá podľa Božích pravidiel ale diablových.

2 Tim 3/5: Budú sa tváriť pobožne, ale silu (pobožnosti) budú popierať. Aj od tých sa odvracaj.


My máme všetci jednotní dres a hráme zápas o spasenie duší pre kráľovstvo Božie.

Máme v tom jasno o čo ide?

Dokážeme takto spolu hrať?

Boh chce, aby sme hrali všetci spolu podľa Jeho pravidiel!

Alebo sa dívame na seba navzájom, posudzujeme a máme druhých menej od seba?


Flp 2/3-4: nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.


Predstavte si, že na MS si dajú vlastný gól a kvôli tomu nepostúpia do finále. Oni vedia, že sú spoluhráči. My ako by sme to nevedeli a postupujeme ako protihráči. My všetci sme spoluhráči, od najmenších po najstarších.


Flm 1/1-2: Pavel, väzeň Krista Ježiša, a brat Timoteos milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfii aj Archipovi, nášmu spolubojovníkovi, a zboru, ktorý je v tvojom dome.


My sme Boží spolubojovníci, nie sme súpermi – NÁM IDE O SPOLOČNÚ VEC. Musíme sa teda riadiť Božími príkazmi, nesmieme sa oklamávať, podkladať si nohy, byť pokryteckí, utekať z ihriska, keď sa nám to nepáči.


Jn 13/34-35: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.


Ak chcete stáť v Mojom drese potom musíte hrať podľa Mojich pravidiel, aby nás ľudia poznali ako Božích spoluhráčov. Ak to nechcete, dajte si dole svoj dres, choďte do družstva tohto sveta a hrajte si podľa jeho pravidiel a tvárte sa zbožne.

Chcete hrať každý za seba, alebo ako Boží spoluhráči?

Nepohŕdaj ani jedným spoluhráčom, ktorého ti Boh daroval. Ak nevládze, dvíhaj ho, neodkopni ho od seba, lebo on nie je lopta – to sú Božie pravidlá.

NEODKOPNI HO, ALE ZDVIHNI.