J 3/19-21: A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.


J 3/17-18: Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.Téma: Poriadne zauchoKeď sa dievča zaľúbi a nemá istotu či ju chlapec ľúbi odtrhne si margarétku a trhá lupienky. Pri tom vraví: miluje ma, nemiluje ma, miluje ma, ...


Predstavte si, že vám niekto daruje 1 milión euro. Potom by vám zrazu ten človek strelil zaucho. Spochybnil by vás: miluje ma alebo nemiluje ma. Naša predstava o láske je iná...


Ježiš neprišiel aby svet odsúdil ale aby ho spasil.


Mk 2/17: Keď to Ježiš počul, povedal im: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí; neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.


Boh obetoval svojho Syna za hriech sveta. Z Božej strany je to dokonané. Veď to aj Ježiš povedal: DOKONANÉ. Z Božej strany je to v suchu, Ježiš to už urobil.


Druhá veta hovorí o súde: Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. ( Jn 3/18) .... plesk a dostal si zaucho, lebo si neuveril v jednorodeného Syna.


Niektorí ľudia si myslia, že všetci budú spasení. A potom sa Boh otočí a dá nám zaucho, aby sme sa prebrali z tápania. A potom sa ľudia pýtajú: Miluje ma Boh alebo nemiluje? Prišiel boh zachrániť tento svet alebo nie? Je tá vec so spasením dokonaná?


Boh nás nečičíka cumlíkom ...na cmúľaj, ty potom uvidíš.


Boh priniesol obeť za tvoje spasenie a čaká, že ty prijmeš Jeho Syna ako svojho Spasiteľa. On nečaká, že budeš chodiť po kostole ale, že prijmeš Ježiša za osobného spasiteľa –

TY NEBUDEŠ SÚDENÝ.


Ak pohrdneš Synom, pohrdol si Jeho láskou, ty si už odsúdený.


Teraz si slovo odsúdený rozdelíme na drobné. Keď vo svete niekoho odsúdia zavrú ho do väzenia na rok, niekoľko rokov alebo doživotne. Niektorí ľudia to riešia samovraždou. Boh pod slovom odsúdený myslí na večné odsúdenie a trápenie. Ten človek bude odsúdený do trápenia z ktorého niet úniku, lebo pohrdol Jeho láskou. Z toho zatratenia sa nedá uniknúť samovraždou. Boh nás tým nestraší. On nám hovorí pravdu. Zabudnite na reči Boh nás straší. On nie je senilný dedo s veľkou bradou, ktorého si maľujete na obrázky. On nie je bezmocný. Nie je socha. Hovorí ti pravdu.


ON JE ZVRCHOVANÝ PÁN.


Gal 6/7-8: Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život.


Môžete to robiť, ale budete z toho žať. Žať z toho odsúdenie a smrť. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. (Jn 3/17) – to je len jedna veta.


Toto je plné evanjelium.


Milý brat, sestra. BOH MILUJE TENTO SVET, NÁS. O tom nepochybujte. To môžete smelo hlásať. To neznamená, že Pán prestal byť zvrchovaný nad svetom. Že už len teraz pasívne sedí. Choďte do svojich rodín, na pracoviská, do škôl, .... a doneste plné evanjelium. Nebojte sa, že tí na ktorých vám záleží budú nahnevaní. Nebojte sa im „streliť zaucho“. Skúste napodobniť Boha. Boží súd nie je výmysel farárov, žart. Boží súd nemôžme zamlčať, lebo to je falošné evanjelium. Proste Boha aby ste vystúpili z kresťanskej rozpačitosti, nesmelosti.


1J 3/24: Kto zachováva Jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A podľa toho poznávame, že zostáva v nás, to jest podľa Ducha, ktorého nám dal.