1 M 3/7: Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí; pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery.


Téma: Poslušnosť a Boží šatník – diel 2.


Boh vám aj dnes žehnaj.


Boli časy, keď nás núdza a nedostatok učili skromnosti. No aj vtedy boli výnimky, tí ktorí išli na západ. Ľudia mali väčšinou podobné oblečenie: tesilky, pančuchy a dederónové košele. A to bola celá paráda. Ak chcel niekto rifle musel si ich kúpiť za bony v Tuzexe. Človek bol rýchlo oblečený. Dnes sme zahádzaní handrami. Pred zrkadlom prezliekame šaty a vyberáme, ktoré si oblečieme. Všade okolo je konzum. Veci sa zahadzujú, lebo vyšli z módy. My toto prijímame aj pre našu pýchu. Móda sa stala merítkom našej osobnosti. Módu považujeme za novodobé merítka mravnosti.


Mám v ruke dva časopisy: Burdu a Neckerman. Dáte si z katalógu oblečenie, pofarbíte sa farbičkami a ste v strede pozornosti. Hlavné je čo je na vás a nie vo vás. A aj keď je vnútro podobné vyrabovanému klenotníctvu ste in. Patríte do vyberanej spoločnosti, smotánky. Keď si to všetko nenakvačkáte budú ohŕňať nad vami nosom ako keby ste mali lepru. Chceme sa podobať na správne vyfintené bárbiny a kenov. Móda zužuje a rozširuje nohavice, prehlbuje výstrihy, skracuje sukne a diktuje správny módny mejkap.


Pod týmto sa skrýva starý hriešny, zmätený človek – Adam a Eva, ktorý chce byť niekým iným, ten, ktorý chce v sebe niečo zakrývať a dúfa, že sa to stane cez diktatúru módy. Na počiatku, v raji nebola móda, boli autentický a razom sa Adam a Eva dali na módu, stratili autentickosť – sem list, tam list a ešte tu viac listov. Oni chceli niečo zakryť. Tá zmena sa netýkala tela, mali ďalej päť prstov. Vo svojom vnútri už neboli tí istí ľudia. To svoje vnútorné porušenie chceli zakryť zvnútra príslovečnými figovými listami. Bola to z ich strany finta. Zakryť svoje porušenie listom to je poriadny skrat v myslení človeka. Tento skrat tu je dodnes. Toto isté klamstvo sa deje dnes pod rúškom módy. Je to zakryté rúškom o perfektnom, dokonalom imidži. Aby sme to staré my tak ľahko neprehliadli. Je to v módnom časopise, v našom vnútri, sme tým napáchnutí ako zo zafajčeného pajzla a nemôžete sa toho smradu zbaviť.


Viete ničo o tom, že Boh má pre vás pripravené nové oblečenie?

Boh je naozaj dobrý, spravodlivý Otec.

Keď Boh videl prvý módny výstrelok Adama a Evy, sklonil sa a dal im odev, ktorý bol predobraz dokonalého odevu.


1 M 3/21: Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odevy z kože a zaodel ich.


Uvedomme si, že Boh nie je módny návrhár. Boh pripravil človeku nové – DUCHOVNÉ OPBLEČENIE, pevné a nezničiteľné. Ono také je, nepodlieha žiadnej móde. To oblečenie nepôjde na telo ale bude to na ducha.


Teraz poslušnosť, to je téma. Celá stará zmluva je o poslušnosti. Poslušnosť Boha = zachovať si život. Ak si chceš obliecť nový šat musíš si zachovať život.


2 M 15/26: Riekol: Ak skutočne budeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť, čo je správne v Jeho očiach, ak poslúchneš Jeho prikázania a budeš zachovávať všetky Jeho ustanovenia, nijaké choroby, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.


2 M 19/5-6: Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom.


2 M kapitole 28 a 39 je opis kňazských rúch, predobraz.


1 Sam 15/22: Má vari Hospodin takú záľubu v zápaloch a zábitkoch ako v poslušnosti voči hlasu Hospodina? Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť a počúvanie lepšie ako tuk baranov.


Prv ako si oblečieš nový odev musíš bez reptania byť poslušný. Ak si ospravedlnený tak pretože Ježiš bol poslušný dokonale.


Flp 2/5-8: Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno.


Odpútavanie módou je od diabla.


Rim 3/23: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.


1 Pt 1/2: Ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista.


Poslušný, skropený krvou Ježišovou si predurčený obliecť si nový odev. Nemôžeme sa tváriť, že keď som si zarečnil už sme poslušní. S tou poslušnosťou to vôbec nie je OK.


6 bodov prečo niesme poslušní:


  1. žijeme vo svete a sme nasiaknutí jeho smradom

  2. žijeme v náboženstve, sme nasiaknutí náboženskými predstavami a dogmami

  3. naša hriešna prirodzenosť rada lebedí v hriechu

  4. necítime naliehavú potrebu konať vôľu Božiu, že ty po tom túžiš – to nie je ešte v nás

  5. my nie sme tak nasiaknutí Duchom Svätým


Žid 12/4: Ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu.


  1. nenaplnili sme ešte prikázanie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Mt 22/37-38


Toto nám bráni chodiť v poslušnosti Bohu. Na tomto všetko naša poslušnosť Bohu pokuľháva. Preto trpíme modloslužbu, zabudli sme na odpočinok, preto nie je úctivosť medzi rodičmi a deťmi, cudzoložstvá, vraždy, klamstvá, atď.


Kto si chce obliecť nové rúcho, keď nechodí v poslušnosti. Pochybujeme o duchovných daroch, nehorlíme za ne. Aká poslušnosť?


Či sa nemusíme veľa učiť spolu so mnou? Nesprotivili sme si hriech do krvi. Ja chcem spolu s vami vyznať pred Pánom aby sme stáli pred Bohom v dokonalej poslušnosti.


Neodíďme bez nádeje, že Boh nás môže zmeniť. Nepochybujte, že odev je pre nás pripravený. Túžime chodiť v ňom aj v tomto čase, v dobe milosti pre svedectvá. Verím, že si to oblečieme. Boh nás očistí a vovedie do dokonalej poslušnosti. Môže tu urobiť Duch Svätý. Veríme, že to bude robiť.


Ž 51:

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky!

Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu!

Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále.

Proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si Ty mal pravdu vo svojich rečiach a bol si čistý vo svojom súde.

Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka.

Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu; a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť.

Izopom zbav ma hriechu, a ja budem čistý, umy ma, belší budem ako sneh!

Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil.

Skry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny!

Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!

Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj!

Navráť mi radosť z Tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma!

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.

Vytrhni ma, ó Bože, z krvnej viny. Ty, Bože mojej spásy! Nech zaplesá môj jazyk pre Tvoju spravodlivosť.

Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú.

Lebo Ty nemáš záľubu v zábitku, a keby som ti obetoval zápal, nepáčil by sa Ti.

Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným.

Preukáž dobro Sionu vo svojej priazni, vybuduj múry Jeruzalema!

Potom si obľúbiš správne obete, zápaly a celožertvy; vtedy budú obetovať junce na Tvojom oltári.