Iz 53/10-12: Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.

Jn 19/30: Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu).

Téma: Pásy tvaru zebra

Buďte požehnaní aj dnes v mene Ježiš.

Vždy, keď sa ocitneme na ulici, kde je čulý ruch musíme dodržiavať zásady. Ak chceme prejsť z jednej strany na druhú musíme nájsť priečne pásy = prechod prechodcov. Tam platí zásada, že chodci majú prednosť pred motorovými vozidlami.

Keď sú pruhy čerstvo natreté vidno a ich je to pri obojstrannej ohľaduplnosti relatívne v pohode. Horšie je to, keď sa vyšúchajú. Ostanú fliačiky, ktoré ťažko spozoruje chodec a ešte ťažšie šofér. Tam je neistota a s ňou zmätok, škrípanie bŕzd a neraz je tam aj plač. Zmetený chodec ostane stáť v strede v šoku pozerajúc sa na rútiace auto.

K týmto pruhom chcem prirovnať kríž Pána Ježiša Krista, ktorý je podobný prechodu chodcov. Skúsme tomu porozumieť. Keď je kríž jasne namaľovaný v živote človeka, v jeho srdci, rozumie, že toto je bezpečný prechod na stranu spasenia, na stranu Božej záchrany. Toto je tvoja šanca, bezpečné miesto, ktoré som ti Ja Boh prihotovil, aby ťa nezabilo diablovo vozidlo, aj keď je tam veľká premávka.

Počuj Jeho hlas, ktorý hovorí: „Dokonané!“. Poď vstúp na vozovku života, lebo som ti pripravil prechod. Moja moc je väčšia, mám moc ťa ochrániť nad tou premávkou.

Časom sa tá farba vyšúcha. Človek má pocit, že vybledlo Slovo dokonané, Ježišov kríž. Žiadne iné kríže, ktoré ľudia nababrú a urobia nemajú moc previesť nás na druhú stranu. Ostatné kríže ľudí klamú a vedú ich do krížovej modloslužby miesto toho, aby ukázali na pravý kríž Ježiša.

Je tu len matné tušenie, že prechod na druhú stranu existuje a nikto nevie presne kde je a každý sa ho snaží nájsť niekde inde....v čajovni, u astrológov atď. Myslia si, že náboženstvá dokážu previesť cez cestu život ako Ježiš a tak prichádza zahynutie.

A prichádzajú deti, ktoré zo zmätočného poznania rodičov (fliačikov, útržkov náboženských svedectiev, náboženského zmätku) nevidia jasne Ježiša Krista. Preto je tak málo tých, ktorí majú istotu, že ten jediný prechod je Ježiš.

Je tu strach vložiť život do rúk Ježiša Krista. Kresťania hovoria čo ak to nie je ten správny prechod. Pokiaľ ľudia takto zmätkujú, diablovo auto so značkou smrť sa rúti a vráža do ľudí a usmrcuje ich na všetkých falošných prechodoch, lebo vie, že nemajú istotu, istotu v kríži Kristovom a nevedia nájsť prechod v Kristovi. Takto to vyzerá aj napriek tomu, že pre mladých aj starých je dielo na kríži dokonané. To za 2 tisíc rokov nevybledlo, táto Božia farba sa nevyšúchala, nevybledla. Ježiš umrel na dreve kríža za moje aj tvoje hriechy. Ak je toto zošúchané, vyblednuté, tak to nie je na strene Božej, ale na našej, vybledlo to v našom srdci, lebo sa priklonilo k niečomu inému. Vybledlo to v našej mysli, ktorá je naplnená hlúposťami. Naša pýcha, sebavedomie, diabol urobili svoje a poriadne sa to vyšúchalo. My sme na vine, že ten prechod je v takom dezolátnom stave. Na tom má vinu kresťanstvo a neskutočná modloslužba krížov v náboženstve ale aj v osobnom živote. Ľudia sú ovešaní krížikmi, krížmi. Nebudeme o tom diskutovať, je to tak.

Maľujeme svojim životom pred očami ľudí kríž Kristov tvrdohlavo hovoriac toto je pravý kríž Kristov?

Poznáte, že sme mi kresťania maľovali a maľujem veľmi povrchne Ježišov kríž?

Dnes nám Boh hovorí začnite odznovu. Buďte moji natierači. Vezmite si dostatok bielej farby a choďte na cesty života: do rodiny, práce, školy,...

Maľujte s láskou bezpečné prechody v mene Ježiš. Ten, kto bude mať v tom istotu nebude zmätočne pobehovať, hľadať prechod a nezrazí ho diabol svojim autom.

HOVORTE O TOM, ŽE ON ZAPLATIL NA DREVE KRÍŽA ZA NAŠU BEZPEČNOSŤ.

On je ten Baránok, ktorý sníma hriechy sveta – tvoje i moje. Darované je to tebe, človeče. Tak si to vezmi.

Toto je pravé a čisté evanjelium o kríži Kristovom. Tak si ho vezmi človeče, vezmi si ho a choď, lebo je dokonané.