Mt 5/10-13: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

Mt 5/13: Vy ste soľ zeme.

Téma: Vrecko soliNech vám Pán žehná.

Ako sa majú Božie deti?

Ako sa im darí?

Dokážete Mu za všetko ďakovať, chváliť sa v Bohu?

Ako sa vám darí v svedeckej službe?

Pripomínali ste si s radosťou, že ste králi a kňazi vášho Boha?

Že patríte Bohu a nie diablovi?

Toto je dôležité aby ste vedeli, aby vás diabol neoklamal a nevzal radosť zo svedeckej služby.

Zámery a praktiky niektorých náboženských vodcov sú také, že majú radi keď sa im ľudia klaňajú. Jediné východisko je v Ježišovi, nie v skvelej náboženskej organizácii, vo vodcovi.

Všetka chvála, česť a sláva patrí jedine Bohu.

Nebudete ju vzdávať, keď budete padať pred náboženským vodcom ale keď budete stáť

v svedeckej službe, niesť evanjelium.

Flp 2/12: A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie.

Božie Slovo sa v našom živote podobá na starú topánku, ktorej nevenujeme žiadnu pozornosť a hrozí, že ak sa o ňu nepostaráme celkom sa rozpadne – bude nám na nič.

Vy ste soľ zeme. Vy si tu v tomto svete nemáte zhromažďovať poklady. Vy ste v tomto svete úplne niečím výnimočným. Na to na čo je tento svet odkázaný. Vy ste pre tento svet soľ. Keď tu vravíme o svete nemyslíme tu na háje, potoky, hory, architektúru mesta, ale ide tu o ľudí. Boh chce aby všetci ľudia došli spasenia:

1Tim 2/3-4: Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.

nie aby došli duchovného zhnitia v tomto svete. Ľudia potrebujú niečo čo je vo vás. Ste výnimoční. Viete to?

Nemáte to zo seba ale z Boha a nemáte to pre kostolné zhromaždenie, ale pre ľudí, nie len pre seba!!!

evanjelium = Božie Slovo života = soľ = Boží chlorid sodný

Skrze svedectvo a Ducha Svätého povstáva viera.

Rim 10/14-15: Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú [pokoj] a dobré veci!

Ján 16/13-15: Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.

Pánom tejto soli a soľničky z ktorej soľ pochádza je sám Ježiš Kristus. V Ňom sa stalo Slovo Telom. Duch Svätý berie z Krista a dáva vám. Slovo a Duch sú v nás soľou. Soľ pre tento svet, pre ľudí v tomto svete, pre naše rodiny, spolupracovníkov, priateľov, spolužiakov, nepriateľov. Privilegované Božie deti majú postavenie v tomto svete, nikto nás v ňom nemôže nahradiť. Ty si Božie vrecko soli v ktorom má Boh záľubu.

Veríš tomu?

Chceš tým užitočným vreckom soli skutočne byť?

Budeš bežať za Ježišom a budeš žiadať aby ťa viacej posolil?

Keď si kúpite soľ, ani na chvíľu nezapochybujete, že tam je soľ. Keď ste si išli kúpiť soľ, neroztrhli ste najprv sáčok. Vy dôverujete tomu. Keď dochucujete polievku všimli ste si, že to robíte so samozrejmou istotou.

Keby sme si kúpili soľ a neosolila by polievku, čo by ste s ňou urobili?

Vyhodíme ju. My prázdnu, falošnú, nepravú soľ nepotrebujeme. To nie je soľ, to je odpad. Pán Ježiš hovorí, že toto sa môže s vami stať ak nebude vo vás Slovo a Duch Svätý.

Keď tu budeme bez Božej soli v nás tak sme nanič, potom si nezaslúžime nič iné len aby nás ľudia pošliapali.

Túžme a žiadajme si soľ, aby sme boli plní Slova a ohňa Ducha Svätého.

Žiadajme toto od Pána, ktorý vložil do nás dôveru.

Mt 5/13: Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená: Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.

- pozor na to privilegované Božie deti. Ty a ja môžeme stratiť svoju slanosť.