1 Pet 2/9-10: Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňažstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Kedysi neboli ste ani ľudom, a teraz ste ľudom Božím; žili ste bez zmilovania, a teraz ste došli zmilovania.

Jak 4/7: Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás.

 

Téma: Moc kliešťa – Strach a bázeň – 1. diel 

 

Boh vám žehnaj.

Ak sa vyberiete do lesa môže sa vám stať, že chytíte kliešťa. Všimneme si ho až keď je už z neho veľký balónik čiernej alebo červenej farby. Je obtiažne ho vytiahnuť a môže sa odtrhnúť telo od hlavy. Niektorí sa nakazia aj kliešťovou encefalitídou. Podobne ako s kliešťom je to aj s inými parazitmi a cudzopasníkmi. A tak je to aj s hriechom.

Budeme sa učiť ako máme vydávať svedectvo o hriechu vo svete. Slovo hriech vzbudzuje medzi našimi priateľmi, spolupracovníkmi úsmev. Nečakajte, že sa predesia. Budú sa na vás zhovievavo usmievať. Vy to musíte vydržať, nesmiete sa vzdať ani sa nazlostiť.

Hriech prichádza z vonku.

1M kapitola 3 – prvá zmienka o hriechu

-         človek nebol stvorený s hriechom

-         Boh nestvoril človeka s hriechom

-         keď sa stal živou bytosťou bol oddelený od akejkoľvek nečistoty a hriechu – taká je tvoja prirodzenosť

1M 1/27: Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.

-         oni boli neporušiteľní a niesli neporušiteľnosť Boha, toto je prirodzenosť človeka a aj tvoja

Otázky:

Veríš  tomu, že Božie Slovo od začiatku hovorí pravdu?

Veríš, že tam je reč o tebe, nie len o Adamovi a Eve?

Veríš, že si bol stvorený na podobu nášho Boha?

Vedel/a by si o tom dať svedectvo?

Budeš prosiť Boha, aby ťa uspôsobil na takéto svedectvo?

Človeku sa niekto prihovoril, obliekol si na seba telo hada a žena prijala jeho myšlienku, poslúchla ho. Čo prišlo zvonku sa jej zdalo zvodné, lákavé, nevyzeralo to nebezpečne. Tak  to pustila do seba a až potom to ukázalo tvár parazita, ktorý má moc zahubiť. Prišlo to zvonku ale spôsobilo to katastrofu vo vnútri človeka. Človek sa s tým nakazil, otrávil a pokazila sa tým jeho čistá prirodzenosť. Človek začal mať strach z Boha, o svoj život, budúcnosť, zo zvierat, z prírody, o odev, o jedlo.

Predtým poznal iba dobro a dobrého Boha. A teraz si začína uvedomovať, že existuje zlo, zlostník.

Pokúša sa skryť pred Bohom a nakoniec sa ocitne mimo záhradu Eden (mimo bezprostredné spoločenstvo Boha). Je vo svete, ktorý nesie známky hriechu.

Vírus hriechu zasiahol Kainovu myseľ, ktorý je plný hnevu, nenávisti, podobá sa tlakovému hrncu, ktorý ide vybuchnúť a diabol pridáva do hrnca.

Boh je jeho brzdou.

1 M 4/6-7: Hospodin však riekol Kainovi: Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne  pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj!

-         Boh sa na Kaina nevykašľal

-         Kain nepoužil záchrannú brzdu

Príbeh potopa sveta:

-         zhubným vírusom hriechu je nakazená drvivá väčšina populácie

1M 6/5-7: Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil.

-         ak sa pozeráme na to, uvidíme silu a moc hriechu, uvidíme umierať ľudí nakazených hriechom vo vodách potopy

-         hriech číha aj pri našich dverách, našich detí, rodín, spolupracovníkov, priateľov

-         aj na nás je upriamená jeho žiadostivosť

-         Boh sa díva a bolí Ho pritom srdce, tak ako telesný otec, ktorý sa pozerá na svoje dospievajúce dieťa, ktoré má slobodu ale nepočúva a hrnie sa do zahynutia

-         odmena za hriech je smrť

Rim 6/8: Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.

Veríš tomu, že je tá rovnica hriech = smrť?

Veríš, že hriech číha aj keď spíš a na teba je upriamená jeho žiadostivosť?

Veríš tomu, že to s Božou pomocou môžeš opanovať – Ja (Boh) som tvoja záchranná brzda?

Veríš, že Boha bolí srdce, keď sa díva na tvoj život a je ti to ľahostajné?

Bolí ťa srdce, keď sa dívaš na svojich priateľov, rodinu, spolužiakov alebo je ti to jedno?

Boh, keď stvoril svet mal od počiatku preň dokonalé riešenie.

Aby sme neboli len poslucháčmi Slova, ktorí oklamávajú seba, ale aby sme sa stali činiteľmi Slova poslušný Pánovi, ktorí ho žijú a nesú ho v tomto svete.

Boh zjavil hneď riešenie, že žena počne potomka, ktorý zlostníkovi rozmliaždi hlavu.

1M 3/15: Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu.

-         pohltená je smrť vo víťazstve:

1Kor 15/54-55: Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané: Pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj?

-         toto je riešenie pre všetky ľudské pokolenia

-         aj Kainovi ponúkol Boh riešenia, nenechal ho samotného, mohol to s Božou pomocou zvládnuť, opanovať

-         Boh mal riešenie aj pre dobu potopy

1M 6/8: Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.

Nóach chodieval s Bohom, bol bezúhonný:

1M 6/9: Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom.

Dokonalé riešenie prišlo, keď panna počala syna, ktorému dala meno Ježiš = Jahve je spása.

Gal 4/4: Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom.

Ján 1/16: Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť.

Choďte a hovorte, kde prídete o hriechu, hovorte o tej rovnici hriech = smrť, nezahmlite to pred deťmi, priateľmi, spolužiakmi. Nech naše srdce, ústa, jazyk zlostník nepoviaže motúzmi trémy, falošnej ohľaduplnosti, falošnej lásky.

Ak pocítite tieto motúzy, vzoprite sa im a on utečie od vás. Verte tomu.

Verte tomu, že máte právo svedectva, On dáva na to príkaz.

Jak 4/7: Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi – a utečie od vás.

Ak cítite motúzy v svedeckej službe, vzoprite sa diablovi, vy máte slobodu svedectva.

Povedzte, že Boh má dokonalé riešenie pre hriech a pre život, nezamlčte ani túto časť svedectva.

Choďte a hovorte v mene Ježiš, lebo na to ste boli poslaní.